آزمون شفاهی فلوشیپی با حضور داوطلبانی که حداقل 60 درصد نمره حد نصاب آزمون کتبی را دریافت کرده اند، در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.  

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا با اشاره به اینکه از مجموع 31رشته مجوزدار این دانشگاه درسال جاری  در 22رشته امتحانی فلوشیپ داوطلب شدند اظهار کرد: کل داوطلبان به آزمون فلوشیپ دراین دانشگاه تعداد78نفر شامل 41نفرمرد و37نفرزن بودند که ازاین تعداد64نفرداوطلب مجازند و 6نفرغایب و58نفرحاضربودند.

علیرضا صفایی فهیم با بیان اینکه بر اساس مصوبات هشتادوهفتمین جلسه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ورودبه آزمون شفاهی بایدحداقل60درصد نمره کل مرحله کتبی راکسب کنندگفت:دراین آزمون تعداد46نفرمجازبه آزمون شفاهی شدند که طی روزهای 17خرداد و 18خردادبا هم به رقابت پرداختند. 

وی با اشاره به اینکهطبق قانون دانشجویان فلوشیپ طی  18 ماه به صورت شهریه پرداز مشغول تحصیل می شوند عنوان کرد: دانشجویان خارجی از طریق امور اتباع در دوره فلوشیپ پذیرش می شوند و در آزمون شرکت نمی کنند.

رئیس اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد به لحاظ رتبه علمی در کشور جایگاه مطلوبی دارد و بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی جز دانشگاه های برتر سطح کشور است.

070.jpg - 70.78 kB

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image