برنامه اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور تیم های ارزیاب وزارت بهداشت و جمعی از مسئولین و اساتید در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد.

به گزارش وب دا، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مراسم اظهارکرد: هویت یابی آموزش پزشکی و همچنین  کاهش آسیب ها در مسیر توسعه، از برنامه های مهمی است که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دنبال می شود.

دکتر ابوالفضل خواجوی راد خاطر نشان کرد: انطباق برنامه های اعتبار بخشی با استانداردها، منجر به کیفی سازی و توسعه آموزش پزشکی خواهد شد و با مشارکت در این حیطه، به طور قطع به راهبردهای مطلوبی دست پیدا خواهیم کرد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این مراسم اظهار کرد: اعتبار بخشی، فرصتی برای بررسی چالش ها و کیفی سازی و ارتقای برنامه های آموزش پزشکی است.

دکتر مسعود ملکی خاطر نشان کرد: دانشکده پزشکی مشهد به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش پزشکی کشور و با برخورداری از ظرفیت بیش از 630 نفر از اعضای هیات علمی پایه و بالینی خدمات قابل توجهی در راستای توسعه آموزش پزشکی منطبق با استانداردها صورت گرفته است و قطعا با حمایت های وزارت بهداشت و تکمیل بدنه کارشناسی ماندگار برنامه های مطلوبی اجرایی خواهد شد.

اعتباربخشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرایندی مستمر است

سرپرست تیم ارزیابان بیرونی و اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در این مراسم، برنامه اعتبار بخشی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان یک دانشگاه بزرگ کشوری، فرایندی مستمر عنوان کرد.

دکتر ابوالفضل گلستانی ضمن تقدیر از مسئولین و دست اندرکاران آموزش پزشکی در مشهد مقدس عنوان کرد: هر گونه فعالیت در عرصه آموزش پزشکی منطبق با استانداردها، قطعاً به پیشرفت آموزش پزشکی منجر خواهد شد.

وی گفت: همه ما در عرصه آموزش و اعتبار بخشی برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی فعالیت می نمائیم و اگر بخواهیم به سمت بهبود شرایط پیش رویم باید موارد آسیب زا را به حداقل برسانیم تا کیفیت مطلوب در عرصه آموزش حاصل شود.

سرپرست تیم اعتباربخشی افزود: در طی روزهای ارزیابی بیرونی، ضمن بررسی مستندات، نشست جداگانه با اعضای هیأت علمی و دانشجویان گرامی، بازدید از عرصه های آموزشی، درمانی، بهداشتی و پشتیبانی و تشکیل کار گروه های تخصصی، روند آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی خواهد شد تا در آینده با بهره مندی از ظرفیت موجود به  خدمات آموزشی مطلوب تر دست پیدا کنیم.

0537.jpg - 74.39 kB

0539.jpg - 53.74 kB

0538.jpg - 83.92 kB

خبرنگار: ابوالفضل امتحانی 

 

اطلاعات تماس سامانه خبری وب دا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image