چاپ
بازدید: 617

000343.jpg - 5.43 kBاهدای اعضای جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در یک هزار و دویست و هجدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی ؛ محمد حصاری 33  ساله  كه از بیمارستان 22 بهمن نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس  از دریافت رضایت،  تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد زنده یاد  محمد حصاری در بیمارستان بوعلی سینا شیراز یه آقای 59 ساله ساکن تهران که  سال ها از بیماری کبدی رنج می برد ؛ پیوند شد.

وی تصریح کرد: قرنیه های مرحوم محمد حصاری جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ارسال شد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: قسمتی از پوست زنده یاد  محمد حصاری برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد ارسال شد.