چاپ
بازدید: 352

نخستین دوره آزمون متمرکز الکترونیکی توجیهی بدو خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

رییس آموزش کارکنان و معاون مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه برگزاری این آزمون در گفتگو با وب دا با بیان اینکه این آزمون با حضور 385 نفر از پرسنل دانشگاه در حوزه های مرکز آزمون های الکترونیکی دانشگاه و دانشکده پزشکی برگزار شد اظهار کرد: پرسنل شرکت کننده در این آزمون، به صورت الکترونیکی و از طریق "سامانه کارمند" هفت فصل آموزشی را به صورت غیر حضوری گذرانده اند و در حال حاضر مرحله حضوری آن را طی می کنند.

دکتر ندا چوبدار با بیان اینکه چهار هزار و 500 نفر از پرسنلی که به تازگی جذب دانشگاه علوم پزشکی مشهد شده اند مشمول این دوره ها می شوند خاطر نشان کرد: تا پایان امسال، این آزمون در چند نوبت برگزار می شود تا تمامی افراد واجد شرایط،این آزمون را طی کنند.

وی با بیان اینکه تمامی پرسنلی که به تازگی جذب دانشگاه شده اند باید در دو سال اول خدمت نسبت به گذراندن این دوره اقدام کنند افزود: نتیجه نهایی این آزمون به صورت متمرکز و از طریق وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

گفتنی است: تا کنون دو دوره آزمون متمرکز توجیهی بدو خدمت به صورت کشوری برگزار شده است که دوره اول به صورت کاغذی و این دوره به صورت الکترونیکی بوده است.

0227.jpg - 81.94 kB

0229.jpg - 49.20 kB