اجرای پژوهش های نو آورانه و کاربردی در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

رییس مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرای پژوهش های نو آورانه و کاربردی را از مهمترین اهداف این مرکز برشمرد.

به گزارش وب دا، دکتر جواد بهروان خاطر نشان کرد: با تلاش های انجام شده، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در جدیدترین ارزشیابی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رتبه نخست را در میان مراکز تحقیقات در جشتواره علوم پزشکی رازی کسب نمود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از بین 128 مقاله تولیدی این مرکز در سال گذشته حدود 82 درصد مقالات در ISI، پاپ مد و اسکوپوس ایندکس شده است که این امر موجب شده از بین 168 مرکز تحقیقاتی بایومدیکال بتوانیم رتبه نخست کشوری را در جشنواره رازی کسب کنیم.

رییس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی  از سال 1383 در شورای گسترش دانشگاهها در وزارت بهداشت مجوز خود را دریافت کرد و هسته اولیه تشکیل دهنده این مرکز تحقیقات چند نفر از اعضا مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه بودند. 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: از همان سال های ابتدای کار در این مرکز تحقیقات در خصوص تربیت دانشجو رسالتی را در بعد آموزشی و پژوهشی آغاز کردیم و تلاش داشتیم دانشجویان دوره PhD  که کار عمده آن ها مطالعات پژوهشی است را در این راستا وارد عمل کنیم.

دکتر بهروان اضافه کرد: علاوه بر تربیت پژوهشی دانشجویان PhD که توسط اعضا انجام می شود، انجام پژوهش های نو آورانه و کاربردی بیوتکنولوزی نیز از دیگر تلاش های ما در راستای حفظ خدمات علمی بوده است.

رییس مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به توان علمی این مرکز در تولید محصول اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر چند فرآورده دارویی توسط اعضای مرکز تولید و در بازار وجود دارد که این نکته نشان می دهد ما بر تولید فرآورده در کنار تولید علم اهتمام داریم.

وی ادامه داد: داروی سینا کورکومین و سینا دو کسوزوم و تعدادی دیگر از فراورده ها از جمله تولیدات دارویی توسط اعضای این مرکز تحقیقات می باشد؛ که چندین سال است وارد بازار کشور شده اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: در سال های قبل نیز توفیقات فردی اعضای مرکز در سطح کشور قابل توجه بوده است به نحوی که در سال های قبل 5 نفر از اعضای این مرکز،موفق به کسب مقام  ها مختلف در جشنوراه رازی شدند و به دنبال آن امسال، در جشنوراه رازی سال 1395 توانستیم به یک موفقیت جمعی نائل شویم.

دکتر بهروان به نگاه پژوهشی این مرکز تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: این مرکز دارای 13 عضو هیأت علمی است و تقریبا یکی از مراکز تحقیقاتی پر تعداد و پر جمعیت دانشگاه محسوب می شود.

دکتر بهروان ادامه داد: وزارت بهداشت مراکز تحقیقات خود را به مراکز تحقیقات بالینی(جراحی) و بایومدیکال تقسیم کرده است که مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی نیز در گروه بیومدیکال قرار می گیرد.

رییس مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش دوم صحبت های خود در تعریف علم بیوتکنولوژی، یادآور شد: عبارت بیوتکنولوژی از دو بخش تکنولوژی و زیست شکل گرفته است و فناوری زیستی ترجمه فارسی این علم می باشد.

وی ادامه داد: این علم شامل هر آن چه که در خصوص فرآورده های مرتبط با موجودات زنده و یا فرایندهایی که در ارتباط با موجودات زنده و مولکول های مرتبط با آنها و تکنیک های کاربردی ناشی از مطالعات آنها می شود. این موارد از موجودات زنده و میکروب هایی که در فرآورده غذایی مورد استفاده قرار می گیرند تا آنزیم ها و  دست کاری کردن ژن های موجودات زنده را در بر می گیرد.

وی افزود: این مرکز تحقیقات در طی روند صعودی خود در تولید علم در سال 1393 نیز توانست در جشنواره دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان مرکز برتر شناخته شود.

وی یادآور شد: مرکز در میان دانشگاه های مختلف کشور و استان ها و شهرستان ها بسیار شناخته شده است و به عنوان یکی از مراکز قدرتمند علمی در کشور از آن یاد می شود؛ بنابراین بسیاری از دانشجویان پی اچ دی در ابتدای کار خود از دانشگاههای سراسرکشور و به این مرکز می آیند و حتی دانشجویانی که در دیگر دانشگاه ها تحصیل می کنند پایان نامه خود را در این مرکز تحقیقات می گذرانند.

دکتر بهروان به ارتباط این مرکز تحقیقات با حوزه تحقیقات بالینی اشاره کرد و بیان داشت: بخش زیادی از کار ما با بیماران ارتباط دارد و به عنوان یک مرکز بایومدیکال نمی توانیم خود را از بخش های بالینی جدا تعریف کنیم و در بسیاری موارد نیاز به همکاری بخش های بالینی داریم.

این محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تاکید کرد: همکاری با محقق بالینی جزء لاینفک کارهای تحقیقاتی مرکز است و این علاقه معمولا دو طرفه است زیرا محقق بالینی نیز دوست دارد که با محقق بایومدیکال کار کند.

وی ادامه داد: مرکز از نظر فضای فیزیکی نسبت به سایر مراکز فعال محدودیت شدیدی دارد که به خواست خدا و کمک مسوولین در آینده حل خواهد شد.

رییس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: چیزی که مهم است پیشرفت تولیدات علمی در این مرکز تحقیقات است و آن چه که ما بر آن تاکید داریم تولیدات علمی خیلی بالایی است که در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی صورت گرفته است به نحوی که تنهابر اساس ارزشیابی سال 1394 توانستیم حدود 975 امتیاز کسب کنیم.

دکتر بهروان بیان داشت: در سال 2015 حدود 912 ارجاع به مقالات مرکز در مجلات بین المللی داشته ایم که این موفقیت اعتبار مقالات این مرکز را بالا برده است و این در حالی است که 36 درصد از مقالات مرکز در دسته مجلات «Q1» چاپ شده است.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که 36 درصد مقالات اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در 25 درصد دسته اول مجلات معتبر جهانی در زمینه مرتبط چاپ شده است و این اعتبار ما را در میان مرکز تحقیقاتی بالا و موجب کسب مقام اولی در سطح کشور شذه است.

دکتر بهروان افزود: چشم انداز این مرکز بر پیشرفت علمی و صنعتی کشور استوار است و تلاش داریم در این دو مورد حرکت های ارزشمندی داشته باشیم و همچنین از برنامه های خود تربیت نیروی قوی علمی برای نقش آفرینی در دیگر دانشگاه های کشور را مد نظر قرار داده ایم.

این محقق دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیان داشت: اگر بتوانیم هر اندازه مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی را توسعه دهیم به همان اندازه در تربیت نیروی متخصص هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی کشور موفق عمل کرده ایم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: این مرکز با مراکز تحقیقات خارج از کشور ارتباط علمی دارد به شکلی که از 128 مقاله تولید شده در سال 2015 در حدود 49 مقاله مشترک با اساتید خارج از کشور تولید شده است که نشان دهنده ارتباط نسبتا بالای علمی این مرکز با دانشگاه های خارج از کشور است.

رییس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ادامه داد: فرمولاسیون داروهای پپتیدی و پروتئینی و داروهای لیپوزومی موثر در بیماران سرطانی قسمتی از طرح های پژوهشی این مرکز تحقیقات را در بر می گیرد. همچنین مقاومت دارویی در سرطان، ترمیم شکستگی و بازسازی بافتی و طراحی داربست های مناسب برای مهندسی بافت، بررسی مقاومت میکروبی و راههای مقابله با آن، کلونینگ ژنهای مرتبط با فراورده های دارویی و دارورسانی به بافت های سرطانی، خالص سازی و شناسایی مواد موثره گیاهان دارویی و سنتز مولکول های دارای کاربرد دارویی و شناسایی مولکولی با امکانات دستگاهی از جمله تحقیقات در حال اجرا در این مرکز است.

رییس مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: خالص سازی ماده موثره در این مرکز تحقیقات با موفقیت های بسیاری همراه بوده است. برای رسیدن به خالص سازی مواد موثره دارویی برخی گیاهان را در کشور شناسایی و آنالیز می کنیم تا ببینیم چه موادی در این گیاهان وجود دارد و در ادامه با تکنیک های شیمی و داروسازی؛ جداسازی این مواد صورت می گیرد.

دکتر بهروان در پایان ضمن ابراز تشکر از حمایت های مسئولین دانشگاه اظهار امیدواری کرد که در آینده با همدلی و همفکری اعضای مرکز و مساعدت مسئولین دانشگاه بتوانیم قدم های بزرگتری در جهت اعتلای علمی دانشگاه و کشور برداریم.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار