اجرای موفق برنامه فلوشیپ قطب شمال شرق کشور

  • PDF

تیم پایش برنامه فلوشیپ مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای موفق برنامه فلوشیپ قطب شمال شرق کشور که به میزبانی و مدیریت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد درحال برگزاری است خبردارد.

به گزارش وب دا، برنامه فلوشیپ مدیران قطب شمال شرق کشور از ابتدای سال گذشته با حضور دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مشهد، گناباد، نیشابور، اسفراین، تربت جام، سبزوار و تربت حیدریه به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شده وهم اکنون درحال اجراست.

این دوره ها در 2 مرحله در سال گذشته جهت مدیران شبکه ها و در سال جاری در دو دوره 20 روزه و 9 دوره 6 روزه جهت مسئولین واحدهای تخصصی ستاد و شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی برنامه ریزی و تا اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، تیم پایش وزارتی برنامه فلوشیپ مدیران، شامل کارشناس برنامه فلوشیپ و کارشناس گروه توسعه وزارت، همچنین معاون فنی معاونت بهداشت و کارشناس برنامه فلوشیپ مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضمن پایش کامل برنامه فلوشیپ قطب شمال شرق کشور از نحوه برنامه ریزی و برگزاری این دوره رضایت کامل داشته و از تلاش های دکتر حمید رضا بهرامی معاون بهداشت و مدیر برنامه فلوشیپ شمال شرق کشور، دکتر حسین ابراهیمی پور مسئول اجرایی، کریمی مسئول دبیرخانه و ساير عوامل اجرايي و پشتيباني این دوره قدردانی نمودند.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.