دندانپزشكی عمومي توانمند تر مي شود

  • PDF

دبیر کارگروه تعالی دندانپزشکی کلان منطقه 9، گفت: يكي از سياست هاي بسيار خوب در کوریکولوم آموزشي جديد دندانپزشكي، اعمال كردن آزمون جامع قبل از دوره كارورزي است كه تمامي اساتيد در خصوص تصويب آزمون فوق در برنامه جديد اتفاق نظر داشتند.

به گزارش وب دا؛ دكتر جمیله قدوسي در اجلاس روساي دندانپزشكي سراسر كشور كه به مدت دو روز در مشهد در حال برگزاري است، گفت: اگر حمايت هاي معاون آموزشي وزارت بهداشت نبود تغيير کوریکولوم آموزشي دندانپزشكي به سرانجام نمي رسيد.

طول دوره دندانپزشکی در کوریکولوم جدید تغییری نکرده است

وي به شرح 9 تغيير اساسي در کوریکولوم جديد آموزشي دندانپزشکی اشاره كرد و ابراز داشت: در اين کوریکولوم تعداد واحدها، ساعت ها و طول دوره هيچ تغييري به خود نديده است.

دبیر کارگروه تعالی دندانپزشکی کلان منطقه 9، تصريح كرد: اولين اتفاق بزرگ افزايش توانمندي در برخي از رشته ها از جمله دندانپزشكي عمومي مي باشد كه اين مهم از اهداف بزرگ در کوریکولوم جديد است.

دكتر قدوسي بر توانمندي دندانپزشك عمومي تاكيد و بيان داشت: با توجه به اين كه در سطح كشور متخصص به اندازه كافي وجود ندارد بايد دندانپزشك عمومي را تا حد امكان توانمندتر كنيم تا این دندانپزشکان عمومی توانمندي انجام اكثر كارهاي باليني مورد نياز در سطح كشور را داشته باشند.

وي اظهار داشت: مشکلی که در کوریکولوم قبل وجود داشت کاهش توانمندی در دروسی مانند پریو و ارتو بوده است به نحوي كه دانشجويان در بالين كمتر آموزش مي ديدند. بر اين اساس در جلسات متعدد كميسيون راهبردي از دبيران كميته ها خواسته شد تا روي توانمندي دانشجو كار كنند.

تغییراتی در دروس سلامت داده شده است

دبیر کارگروه تعالی دندانپزشکی کلان منطقه 9، گفت: تغيير ديگر عمده ديگر در کوریکولوم دندانپزشكي، تغيير در دروس سلامت بود؛ به نحوي كه حضور در فيلدهاي پزشكي يكي از دروس عملي سلامت تحت عنوان «درس سلامت عملي سه» را خواستار شديم.

دکتر قدوسی ادامه داد: بر اين مبنا دانشجو موظف در گذراندن اين واحد با حمايت معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه به اين نحو مي باشد؛ كه با راه پيدا كردن در فيلد، تحت نظارت دندانپزشك مراكز بهداشتي؛ درمان هاي سطح يك را انجام دهد.

آزمون جامع قبل از دوره کارورزی برگزار می شود

وی گفت: تغیير عمده ديگر در اين کوریکولوم قرار دادن آزمون جامع قبل از دوره كارورزي به عنوان يكي از سياست هاي بسيار خوب در اين برنامه مي باشد.

دبیر کارگروه تعالی دندانپزشکی کلان منطقه 9، خاطر نشان كرد: با حمايت هاي صورت گرفته در نشست قبل؛ همه اساتيد در افزوده شدن اين آزمون به دوره دندانپزشكي اتفاق نظر داشتند كه بر اين اساس اين مهم نيز تصويب شد.

تغییرات در محتوای دروس ادغام شده آموزش را تسهیل می کند

دکتر قدوسی اضافه كرد: در ادامه در کوریکولوم جديد بر تعداد دروس ادغام شده مانند درد، كنترل درد، ناهنجاري هاي دهان و فك و صورت افزوده شد.

وی به تغيير در محتواي برخي دروس ادغام شده اشاره كرد و بيان داشت: تغيير در محتواي دروس تشخيصي و سيستميك كه اشكالات زيادي در اجراي اين دروس در دانشكده ها وجود داشت در کوریکولوم جديد ديده شد به نحوي كه اين تغييرات بسيار عمده و اجراي اين دروس را راحت تر خواهد كرد.

دروس ستاره دار تکلیف معاونین آموزش را مشخص می کند

دبیر کارگروه تعالی دندانپزشکی کلان منطقه 9، اظهار داشت: در کوریکولوم بازبيني شده دروسي تحت عنوان دروس ستاره دار مشخص شده اند؛ كه به تكليف معاونين آموزشي در برخي دروس كه مسئول مشخصي ندارند كمك مي كند.

دکتر قدوسی به مشخص كردن چيدمان دروس در 12 ترم دندانپزشكي اشاره و خاطر نشان كرد:  تغيير در نحوه ارائه برخي دروس كارگاهي جهت برگزاري بهتر در مدل ارائه، تغييرات اساسي در آئين نامه دوره دندان پزشكي و ايجاد چارت سازماني براي اولين بار براي دانشكده هاي دندانپزشكي از ديگر اصلاحات انجام شده در اين کوریکولوم است.

وی در پايان گفت: اميدواريم بتوانيم در اين دو روز به شيوه هاي جديدي دست پيدا كرده و با كمك هم برنامه آموزشي دندانپزشكي را ارتقا دهيم.

در ادامه دكتر عسگري در هنگام اهداي لوح تقدير به دكتر قدوسي ضمن تشكر از زحمات وي، گفت: دكتر قدوسي در امر كتب مرجع دندانپزشكي عمومي به عنوان بازوي توانمند وزارت حضور و در بحث بازنگري حدود 50 نوبت به تهران سفر داشت.

وي ادامه داد: اين تلاش بسيار ارزنده است و هر زمان كه حس شد حضور دكتر قدوسي در تهران ضروري است وی زحمت سفر را تقبل مي كرد؛ که اين صفاي باطن و كار براي خدا قابل تقدير است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.