آمار تک فرزندی در کشور به 35 درصد رسیده است

  • PDF

قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد آمار تک فرزندی در کشور را 35 درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 20 درصد از زوجها به طور قطعي و 15 درصد در آستانه تک فرزندي هستند.

به گزارش وب دا، دکتر سید کاظم فرهمند در همايش تبيين سياست هاي کلي جمعيت مبتني بر سلامت مادر و کودک و ازدواج مناسب در جوانان با اشاره به چالشهاي ناشي از سالمند شدن جمعيت کشور گفت: در سالهاي قبل از انقلاب ميزان مرگ و مير مادران، نوزادان بسيار بالا بوده و اميد به زندگي در کشور 55 سال بوده است.  وي افزود استقرار نظام سلامت و تاسيس مراکز بهداشتی درمانی پس از انقلاب  اسلامی، منجر به افزایش شاخص  اميد به زندگي به 76 سال شده و ميزان مرگ و مير مادران وکودکان نیز بطور قابل ملاحظه ای کاهش داشته است. قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه خاطر نشان کرد: کاهش رشد جمعيت بزرگترين خطري است که کشور را تهديد مي کند لذا تجديد نظر در سياستهاي جمعيتي امري ضروري به نظر می رسد.

دکتر سيد کاظم فرهمند با اشاره به شاخص باروري کلي تاکيد نمود : اين شاخص در حال حاضر کمتر از 2 است و بايد با اجراي سياستهاي جمعيتي به بيش از  1/2 برسد. 

وی افزود: با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی و توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز، و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیّت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ ‌گردید.

قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به سیاستهای جمعیتی،  برنامه‌ریزی‌های جامع جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی ، مشارکت بخشهای توسعه ورصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب ، تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیّتی و توسعه انسانی را  از موارد ضروری در این راستا برشمرد.

گفتنی است این همایش توسط مرکز بهداشت شماره 2 شهرستان  مشهد و با مشارکت شهرداری درسالن همايش هاي فرهنگسراي زيارت برگزار گردید.  

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.