پایش روند اجرای برنامه های تحول سلامت حوزه بهداشت توسط تیم وزارت

  • PDF

تیم پایش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای پایش و نظارت برنامه های تحول سلامت در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ستاد و واحدهای ارائه خدمات بهداشتی اين دانشگاه بازدید نمودند.

به گزارش وب دا، دکتر جعفری رییس گروه برنامه های مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت که سرپرستی این تیم را به عهده داشت، از مراکز خدمات جامع سلامت و پايگاه هاي سلامت مشهد1، مشهد2، مشهد 3 ، مشهد 5، شهرستان چناران ، رشتخوار و قوچان بازدید نمود.

آموزشگاه بهورزی مرکز بهداشت شماره یک و دو مشهد ، شهرستان چناران ، ستاد مرکز بهداشت شماره 5 شهرستان مشهد و ستاد معاونت بهداشت دانشگاه از دیگر واحدهایی بود که این تیم به پایش آن پرداختند.

شايان ذکر است تیم وزارتي درپایان پایش خود، در جلسه اي که با دکتر بهرامي معاون بهداشت دانشگاه داشتند از عملکرد حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت بخصوص استقرار واحدها و ارائه خدمات سلامت ابراز رضایت نمودند.

دکتر جعفری در این جلسه با تاکید بر ادغام NCD و خطرسنجی ابتلا به بیماریهای غیرواگیر در جمعیت میانسالان، درخصوص ارتقاء اهداف برنامه های تحول نظام سلامت به ارائه پیشنهادات کاربردی پرداخت.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار