ارائه خدمات درپایگاه مراقبت مرزی فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژادمشهد

  • PDF

جانشین ستادنوروزی مرکزبهداشت شماره5مشهدگفت:کارشناسان بهداشتی مستقر درپایگاه مراقبت مرزی فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژادمشهد بصورت شبانه روزی درحال ارائه خدمات هستند.

به گزارش وب دا، غفوریان درخصوص خدمات ارائه شده درفرودگاه دراین ایام تصریح کرد:قسمتی ازفعالیتهای انجام شده درپایگاه مراقبت مرزی،انجام مراقبتهای اپیدمیولوژیک-انجام واکسیناسیون برعلیه بیماریهای هدف-آموزش واطلاع رسانی اختصاصی وعمومی و... میباشد.

شایان ذکراست بابرنامه ریزی انجام شده درستاد تسهیلات نوروزی مرکزبهداشت شماره 5مشهدازتاریخ25اسفندماه تاکنون به بیش از 13 هزار  مسافر پروازهای ورودی وخروجی بین المللی خدمات ارائه شده است.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار