بازدیدمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز بهداشت شهرستان کاشمر

  • PDF

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در شهرستان کاشمرازبرنامه های سلامت نورزوی  در حوزه بهداشت بازدید نمود.

به گزارش وب دا، دکترحمید رضا بهرامی  با حضور در ستاد مرکز بهداشت ضمن تبریک عید نورو و خدا قوت به پرسنل کشیک در ستاد نوروزی، از واحدهای ستادی بازدید  و برنامه ها و شاخص های بهداشتی  در حال اجرا در ایام نوروز را بررسی نمود.

آخرین اخبار