اجرای طرح واکسيناسيون خانه به خانه فلج اطفال

  • PDF

  مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح ساليانه واکسيناسيون خانه به خانه فلج اطفال در طي دو نوبت در سال96 خبر داد.

به گزارش وب دا،دکتر محمد جعفر صادقی گفت: به منظور حفظ دستاورد هاي برنامه ريشه کني فلج اطفال و اطمينان يافتن از عدم ورود و چرخش مجدد ويروس فلج اطفال از کشورهاي پوليو آندميک در مرز شرقي پاکستان و افغانستان، عمليات ساليانه واکسيناسيون خانه به خانه فلج اطفال در طي دو نوبت از 19 لغایت 21 فروردين و 23لغایت 25 اردیبهشت ماه 96 با مراجعه کارکنان بهداشتي به درب منازل در مناطق شهري و روستايي و خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان انجام می گردد.

  وی خاطر نشان کرد: این برنامه جهت مهاجرين خارجي ساکن در اردوگاه ها وخارج اردوگاه ها‏، خانوارهاي ساکن در کلني ها و مناطق عمده مهاجر نشين، در مناطق حاشيه شهر‏، کليه مناطق (شهری، روستایی، مراکز خدمات جامع سلامت، ، پايگاه بهداشت ،خانه بهداشت و... ) با پوشش کمتر از 95 درصد، مناطق تحت پوشش تيم هاي سيار(عشاير و...)‏‏، کليه کودکان زير 5 سالي که احتمالاً به همراه مادران خود در زندان ها اقامت دارند‏‏ و مناطق مرز شرقي شهرستان هاي خواف، تايباد، سرخس و مناطق حاشيه شهر مشهد عملیاتی می شود.

 وی در ادامه افزود: این برنامه با همکاری و مشارکت بین بخشی فرمانداری و نيروي انتظامي شهرستان هاي زیر پوشش همانند سال های گذشته اجرا می شود. 

آخرین اخبار