اجرايي شدن اعطا درجه بهداشتی به رستوران ها در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

  • PDF

مدیر بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اعطا درجه بهداشتی به رستوران های مشهد خبر داد.

به گزارش وب دا، مهندس علی اصغر حسنی اظهار داشت: بر اساس قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف شده است ضمن رتبه بندی بهداشتی مراکز و اماکن مشمول آیین نامه، نتیجه سه بازرسی بهداشتی انجام شده آخر را برای اطلاع عموم مردم منتشر نمایند.

وی افزود: کنترل و نظارت مستمر توسط کارشناسان بهداشت محیط بر نحوه تهیه غذا و ارتقای ایمنی مواد غذایی در واحدهای صنفی اطمینان خاطری برای مردم ایجاد می کند.

مدیر بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: در این راستا آگاهی از وضعیت بهداشتی رستوران ها توسط مراجعین علاوه بر احترام به انتخاب آنان موجب بهبود شرایط بهداشتی اینگونه اماکن خواهد شد.

وی افزود: سامانه جامع بازرسی این توانمندی را دارد که وضعیت بهداشتی را در اختیار آحاد جامعه قرار دهد و به راحتی در دسترس باشد.

مهندس حسنی اظهار داشت: به منظور دسترسی آسان برای آگاهی از وضعیت بهداشتی رستوران ها طرح نصب نشان درجه بهداشتی در این دانشگاه عملیاتی شد و از ابتدای برنامه سلامت نوروزی، نصب استیکر درجه بندی بهداشتی صورت گرفته است.

وی با اشاره به شرایط رتبه بندی بهداشتی رستوران ها افزود: نتایج حاصله از نصب استیکر بهداشتی می تواند منجر به توجه ویژه بازرسین بهداشت محیط برای اعطا درجه به علت مشهود بودن و مسئولیت پذیری آنان، در دسترس بودن و قابل مشاهده بودن آسان درجه بهداشتی برای مراجعین گردد.

مدیر بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: در نظرسنجی بعمل آمده با توجه به نصب درجه بهداشتی حضور کارشناسان بهداشت محیط ملموس تر بوده است.

وی افزود: پیگیری و درخواست رستوران داران جهت بازدید کارشناسان اخذ رتبه، فراهم گردیده و سازمان صنعت و معدن، اتاق اصناف و اتحادیه رضایت بیشتری از این اقدام داشته اند. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.