در هنگام زلزله از پنجره ها و کمدهای بلند فاصله بگیرید

  • PDF

رئيس اداره كاهش خطر بلايا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: اگر در هنگام وقوع زلزله در خانه بوديدمیتوانید جان خود و بستگانتان را با داشتن آگاهی در مورد پناه گرفتن و انجام عکس العمل سريع و مناسب نجات دهيد.
به گزارش وب دا، دکتر جویا اظهار داشت: از پنجره ها و کمدهای بلند که بدون مهار هستند و همچنین اشیایی که ممکن است بر روی شما سقوط کنند فاصله بگيريد و در زیر میز ناهار خوری یا میز تحریرو یا تخت خواب پناه بگیرید و چنانچه در اثر زلزله حرکت کردند پایه های آنها را با دستانتان محکم بگیرید.

وی توجه به نکات ذیل را در زمان زمین لرزه مورد تاکید قرار داد:

در کنار کنج دیوارها پناه بگیرید و در حالی که سرخود را با بازوان خود گرفته اید حرکت کنید.
 از پله ها یا آسانسور استفاده نکنید.
اگر محل ایمن وجود ندارد و شما در کریدور هستید به کنار دیوار رفته و در حالی که نشسته اید سر خود را بر روی زانوهایتان خم نموده و ضمن اینکه با کف دستهایتان پشت سر خود را گرفته اید با بازوانتان سر خود را محافظت کنید.
توصیه های ایمني برای ساختمانهای اداري :
دکتر جویا افزود: اگر هنگام وقوع زلزله در محل کار خود حضور داشتید جهت حفظ جان خود و همکارانتان
•  اعتماد به نفس داشته و آرامش خود را حفظ کنید.
•  از پنجره ها و فایلها و کمدهایی که در محل خود محکم نشده اند، دور شوید.
•  از منابع تامین الکتریسیته [ پستهای الکتریکی یا کابلهای فشار قوی ] که احتمال حرکت، تخریب یا سقوط دارند، فاصله بگيرید.
•  از محلهای قابل اشتعال دور شوید.
از هجوم به سمت  خروجیهای اضطراری پرهیز نمایید.
• از پله ها یا آسانسور استفاده نکنیدسریعا در مکانهای ایمن ساختمان از جمله چهارچوب درب ها و یا زیر میزهای کار، پناه بگیرید
توصیه های ایمنی،  برای مدارس :
رئیس اداره کاهش خطر بلایا و حوادث معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه گفت اگر حین وقوع زلزله در مدارس یا مراکز آموزشی هستید، در حالی که آرامش خود را حفظ نموده و توصیه های ایمنی رادر نظر دارید، در سریعترین زمان ممکن، مناسبترین عکس العمل را نشان دهید.
•  ترس و وحشت از سرعت و صحت کارهای شما میکاهد، پس نکات ایمنی را با حفظ آرامش و اعتماد به نفس انجام دهید. دانش آموزان و دانشجویان را به آرامش دعوت نموده و نکات مذکور را انجام دهید.
• به محض احساس وقوع زلزله ، در صورتی که در یک مرکز آموزشی یک طبقه و نزدیک درب خروجی هستید، تا آنجا که ممکن است بی درنگ ساختمان را ترک نموده و به خارج از آن بروید.
• اگر هنگام وقوع زلزله در ساختمان چند طبقه هستید سعی نکنید که با استفاده از پله ها یا آسانسور بیرون بروید.
• در کلاسهای درس که دانش آموزان نمیتوانند یکجا و در یک لحظه با هجوم بردن به سمت دربها از آنجا خارج شوند، ممکن است به همدیگر آسیب برسانند. بنابراین  ایمن ترین محل را در داخل ساختمان انتخاب نموده و تا پایان تکانهای ناشی از زلزله در آن پناه بگیرید. وی تاکید نمود
o از پنجره ها و دربها دور شوید.
o از اشیایی که ممکن است بر روی شما سقوط کند و یا پرت شود فاصله بگیرید.
o زیر میز، محلی مطمئن برای پناه گرفتن است. زیر میز خود در کلاس پناه بگیرید و پایه های آنرا محکم با دست بگیرید تا از حرکت آن جلوگیری کنید.
o میان چهارچوب دربها  برای پناه گرفتن محل مطمئنی است. چهارچوب درب را با دستانتان محکم بگیرید و مراقب بسته شدن دربها باشید.
o اگر در محلی مانند کریدور هستید و به میز یا چهارچوب دربها دسترسی ندارید، از اشیایی که ممکن است بر روی شما سقوط کنند دور شوید، نزدیک دیوار رفته و یا کنار آن بشینید و سر خود را بر روی زانوهایتان خم نموده و ضمن اینکه با دستهایتان پشت سر خود را گرفته اید با بازوانتان سر خود را محافظت کنید.
o اگر در هنگام وقوع زلزله در کتابخانه، آزمایشگاه یا کارگاه هستید و بخاطر تجمع مقابل دربها قادر به خارج شدن نیستید از قفسه ها دور شده و به دنبال پناهگاه باشید.
o اگر هنگام وقوع زلزله در راه پله هستید به سمت بالا یا پایین نروید، بنشینید و سر و گردن خود را توسط دستهایتان بپوشانید.
o اگر در حیاط مدرسه هستید از ساختمان، دیوار، سازه های بلند فولادی یا چوبی و از سبد های بسکتبال دور شوید.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار