اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال کودکان کمتر از 5 سال

  • PDF

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال کودکان کمتر از 5 سال در مناطق پر خطر استان خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر حمید رضا بهرامی اظهار داشت: این طرح به منظور حفظ دستاوردهای برنامه ریشه کنی فلج اطفال و اطمینان یافتن از عدم ورود و چرخش مجدد ویروس فلج اطفال از کشور های پولیوآندمیک در مرز شرقی(پاکستان و افغانستان) انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: عمليات ساليانه واکسيناسيون خانه به خانه فلج اطفال در طي دو نوبت در ايام 21‏‏‏-19 فروردين  و 25‏‏‏-23 اردیبهشت  با مراجعه مامورين بهداشتي به درب منازل در مناطق شهري و روستايي و خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان انجام خواهد پذيرفت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن تاکید بر هماهنگی و همکار ی های بین بخشی در اجرای این برنامه اظهار داشت:این طرح کليه مهاجرين خارجي ساکن در اردوگاهها وخارج اردوگاهها‏‏ در کليه شهرستانهاي زیر پوشش، کليه خانوارهاي ساکن در کلنی ها و مناطق عمده مهاجر نشين، در مناطق حاشيه شهر‏‏ در کليه شهرستانهاي زیر پوشش و کليه مناطق (شهری، روستایی، مرکز بهداشتي درماني، خانه بهداشت، پايگاه بهداشت و... ) با پوشش کمتر از 95 درصد واکسن OPV3‏‏  اجرا می شود.

دکتر بهرامی، مناطق تحت پوشش تيمهاي سيار( عشاير و...)‏‏ کليه شهرستانهاي تابعه،کليه کودکان زير 5 سالي که احتمالاً به همراه مادران خود در زندانها اقامت دارند‏‏  و مناطق مرز شرقي شهرستانهاي خواف، تايباد، سرخس و مناطق حاشيه شهر مشهد از دیگر مناطق مشمول این طرح برشمرد. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.