بررسی روند ارائه خدمات در شهرستان درگز با حضور معاون بهداشت

  • PDF

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در شبکه بهداشت و درمان درگز، روند ارائه خدمات بهداشتی و اجرای طرح های عمرانی در این شهرستان را مورد بررسی و پایش قرار داد.

به گزارش وب دا، دکتر حمید رضا بهرامی در این بازدید روند ساخت مرکز  جامع سلامت لطف آباد را بررسی و با حضور در خانه بهداشت حصار شیلگان و مرکز جامع سلامت قازان بیک، روند ارائه خدمات را مورد پایش قرار داد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این بازدید ضمن تاکید بر اجرای مطلوب تمامی بسته های مرتبط با برنامه تحول نظام سلامت در این شهرستان بر تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای نیز تاکید کرد.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار