اخبار واحدها

  • PDF

کاشمر ، خواف ، مه ولات ، زاوه،قوچان، بردسکن ، تایباد، دانشکده پرستاری و مامایی

زاوه /برپايي درمانگاه صلواتي کانون بسیج جامعه پزشکی

  • PDF


کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان زاوه  اقدام به برپايي درمانگاه صلواتي وارائه خدمات در مناطق محروم این شهرستان کردند .

بروز بیماریهای قلبی و عروقی ، ترس و نداشتن تعادل جسمی از عوارض سوء مصرف شیشه

  • PDF

بروز بیماریهای قلبی و عروقی ، ترس و نداشتن تعادل جسمی از عوارض سوء مصرف ماده غیر قانونی شیشه به شمار می رود .

برنامه ریزی مناسبت های بهداشتی مهر ماه بردسکن

  • PDF

جلسه هماهنگي بین بخشی به منظور برنامه ريزي درخصوص اجراي برنامه هاي ويژه مهر ماه 90 درشبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن برگزار شد .