ابلاغ راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تمامی واحدهای زیر پوشش

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برنامه راهبردی این دانشگاه را به تمامی واحدهای زیر پوشش ابلاغ کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفی مهرابی بهار؛ با اشاره به تدوین و تصویب برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در افق 5 ساله اظهار داشت: با توجه به تدوین این برنامه، واحدهای زیر پوشش نباید تحت هیچ شرایطی اقدام به تدوین برنامه راهبردی جداگانه نمایند.

وی خاطر نشان کرد: راهبردهای تدوین شده به عنوان مرجع تمامی واحدها در تدوین برنامه عملیاتی است و در واقع تمامی برنامه های تدوین شده باید در راستای اهداف مبتنی بر راهبردهای ذکر شده این سند باشد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: واحدهای مختلف در صورتی که در خصوص راهبردهای تدوین شده نظرات و پیشنهاداتی دارند، می توانند موارد را جهت طرح در کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی به دبیرخانه تدوین برنامه راهبردی واقع در مدیریت نوسازی و تحول اداری دانشگاه ارسال نمایند تا پس از بررسی در ویرایش های بعدی لحاظ گردد و یا در ستاد برنامه تصویب و ابلاغ شود.

دکتر مصطفی مهرابی بهار خاطر نشان کرد: در صورت وجود مغایرت در خصوص برنامه ها و یا اهداف ارسالی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا سایر سازمان های بالادستی با اهداف مبتنی بر راهبردها، مرجع حل مغایرت، دبیرخانه ستاد دانشگاه است.

وی افزود: بررسی و تایید برنامه های عملیاتی و بودجه مورد نیاز بر اساس شیوه نامه مصوب و راهبردهای دانشگاه و نیز آموزش، پایش تحقق اهداف و نظارت بر پیشرفت برنامه راهبردی در چارچوب ضوابط ابلاغی بر عهده ستاد برنامه دانشگاه است. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار