سنجش کیفیت غیر بالینی ارائه خدمات در بیمارستان امام رضا(ع)

  • PDF

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی گفت:  در اصلاح ساختار و وظايف واحدهاي بيمارستان توليت فعاليت هاي مرتبط با برنامه ريزي، ارزيابي عملکرد واحد و بخش ها، نظارت بر برنامه هاي بهبود کيفيت و سنجش رضايت بيماران و کارکنان به اداره برنامه ريزي، ارزيابي و بهبود کيفيت واگذار شده است.

   دکتر یوسفی گفت:  به منظور تحقق اين وظايف در يکسال گذشته اقدامات متعددي صورت گرفته است که برخي از آنان اطلاع رساني شده است و برخي ديگر در آينده نزديک اطلاع رساني خواهد شد.

    عضو هیات علمی دانشگاه افزود : يکي از مهمترين اين برنامه ها مربوط به سنجش کیفیت غیر بالینی ارائه خدمات بيمارستاني است که اولين دوره ارزيابي با يک ابزار استاندارد شده در سطح بيمارستان امام رضا (ع) و به تفکيک کليه بخش ها انجام شد.

 دکتر یوسفی با اشاره به اینکه برنامه مهم مرتبط ديگر سنجش رضايت شغلي کارکنان بود افزود: با يک پرسشنامه معتبر و در حوزه هاي سرپرست مستقیم، همکاران، ماهیت شغل، شرایط محیط کار، حقوق و مزایا  و فرصت های ترفیع مورد بررسي قرار گرفت وپس از ارائه گزارشات در کمیته بهبود کیفیت و تيم مديريت اجرايي مرکز (هيات رئيسه) مقرر گرديد برترين ها در حوزه هاي مختلف مورد تقدير قرار گيرند.

 مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی خاطرنشان کرد:بر اساس نتایج حاصل از سنجش رضایت شغلی در حوزه رضایت از سرپرست مستقیم سرکار خانم تکتم تبریزی سرپرستار بخش پست آنژیوگرافی ، سرکار خانم مریم خوش رفتار سرپرستار بخش جراحی زنان  وجناب آقای محمدرضا رضایی فرد سرپرستار بخش گوش و حلق به عنوان سرپرستار برتر معرفی و در روز پرستار از آنها تقدیر شد.

وی افزود : همچنین براساس يک شاخص ترکيبي بدست آمده از سوالات منتخب در خصوص رضایت بیماران و وجود فرهنگ همکاری در بین کارکنان (تعهد و انسجام سازماني بالا)، بخش قلب و ccu  ۱ و بخش سوختگی زنان  بخش های برتر بیمارستان انتخاب شدند و به کليه کارکنان در اين بخش ها لوح تکريم اهدا خواهد شد.

    گفتنی است برای  استفاده از روش هاي مديريتي مناسب براي تحقق اهداف بخش تحت سرپرستي و همچنين در حوزه همکاري هاي بين بخشي به سرکار خانم سوسن حلمی سرپرستار بخش جراحی عمومی لوح سپاس اهدا شد.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار