ارائه دست آوردهای کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به وزارت بهداشت و استانداری

  • PDF

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ارائه دست آوردهای نخستین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و استانداری خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش وب دا، دکتر بحرینی گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و در چارچوب اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت، علاوه بر تدوین 23 پروژه اقتصاد مقاومتی در راستای اهداف وزارت بهداشت و نیز پیاده سازی این سیاست ها در کلیه اقدامات خویش بعنوان یک ترجیع بند مهم و ضروری، اقدام به برگزاری نخستین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی نمود.

وی افزود: این همایش به منظور گفتمان سازی در محافل دانشگاهی، ایجاد ادبیات علمی در خصوص اقتصاد مقاومتی، تدوین الگوهای عملی در راستای اقتصاد مقاومتی، تعیین الزامات راهبردی نهادی، زیرساختی و برنامه ای در پیاده سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی و تعیین چگونگی راهبری اقتصاد عدالت محور، دانش بنیان و رقابتی در مقاوم سازی اقتصاد برگزار شد و در همین راستا، این کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه سازی گردید.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهدخاطر نشان کرد: مهمترین محورهای همایش مزبور ارتقاء بهره وری با استفاده از ظرفیت ها و مشارکت بخش غیردولتی، ارتقاء تاب آوری سازمانی از طریق چابک سازی ساختار منابع انسانی، بومی سازی مدل های بهره وری با تاکید بر استراتژی های درون زا، بهبود مستمر فرآیندهای انجام کار و توسعه فناوری های اداری،تجاری سازی دانش با رویکرد اقتصاد دانش بنیان، توسعه و کار آفرینی در بسترهای آموزشی، توسعه گردشگری و بازاریابی خدمات، جیره بندی در نظام سلامت، صیانت از حقوق شهروندی ، فرهنگ سازی ارتقای خدمات الکترونیکی و مدیریت اطلاعات، مدیریت بحران و مدیریت منابع مالی بود.

رئیس اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: این کنفرانس با مشارکت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع، استانداری خراسان رضوی و دانشگاه های علوم پزشکی شاهرود، خراسان شمالی و بابل برگزار گردید.

دکتر بحرینی با اشاره به ارائه دست آوردهای کنفرانس به وزارت متبوع و استانداری خراسان رضوی افزود:تصویرسازی صحیح از مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبدیل این مفهوم به گفتمان غالب جامعه و مطالبه از حوزه های مخاطب این سیاست ها با بسیج ظرفیت های موجود،تطبیق قوانین موجود با الزامات اقتصاد مقاومتی به منظور رفع موانع قانونی و ایجاد تسهیل در مسیر پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،تخصیص منابع لازم جهت تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی،اصلاح الگوی تخصیص منابع همراه با رشد مستمر، بهینه کردن مصرف، حذف رانت ها و بهبود ساختار، رشد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره های عرضه با متنوع سازی و نوآوری خدمات و محصولات،مدیریت منابع ارزی با استفاده از تولید و توسعه علم و کاهش وابستگی به سایر کشورها،تقویت رویکرد کارآفرینی با تاکید بر نوآوری سازمانی و توسعه هدفمند و ماموریت گرای آموزش،ارتقاء بهره وری با استفاده از ظرفیت ها و مشارکت بخش غیردولتی و ایجاد زمینه های مناسب جهت جذب و توسعه مشارکت خیرین و واقفین حوزه سلامت،تعبیه مفاهیم اساسی و راهبردی اقتصاد مقاومتی در متون آموزشی و تربیتی در همه سطوح با توسعه فرهنگ عمومی و ترویج سبک زندگی متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی،شناسایی و تعیین سنجه های قابل اندازه گیری جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی و ممیزی مستمر قانون مند،نگرش نوین به بازاریابی خدمات سلامت و ایجاد ظرفیت های مناسب جهت توسعه گردشگری سلامت ومدیریت منابع مالی موجود با روش های علمی با تاکید بر پوشش همگانی خدمات سلامت و ایجاد درآمدهای پایدار و جذب منابع مالی غیردولتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از مهمترین رویکردهایی بود که در این کنفرانس درباره آن بحث و تبادل نظر گردید.

 

 

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار