اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص ارائه اسناد کارانه پرسنل و پزشکان

  • PDF

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ بر ارائه سریع اسناد و مدارک کارانه پرسنل و پزشکان بیمارستان ها به منظور پرداخت کارانه ماه های مرداد و شهریور ۹۵ تاکید کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد حسین بحرینی با ارسال نامه ای به تمامی مدیران شبکه های بهداشتی و درمانی شهرستان های زیر پوشش و تمامی بیمارستان های شهرستان مشهد از آنان خواسته است، نسبت به ارائه اسناد کارانه پرداخت مبتنی بر عملکرد ماههای مرداد و شهریور ۹۵ تا تاریخ 31 تیر ماه  به مدیریت امور مالی دانشگاه(پس از تایید معاون درمان) اقدام نمایند تا پس از پرداخت اسناد مرداد ماه واحدها، بلافاصله اسناد شهریور ماه نیز پرداخت شود.

در این نامه تاکید شده،بدیهی است پرداخت اسنادی که پس از تاریخ مذکور تحویل گردد به ماه بعد موکول خواهد شد.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار