پیشرفت کلی دانشگاه در ارزیابی انطباق 12 ماهه 80 درصد بوده است

  • PDF

معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان پیشرفت کلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی انطباق 12 ماهه 80 درصد بوده؛ که از سقف میانگین کشوری که 74 درصد را نشان می دهد بالاتر است.

به گزارش وب دا؛ دکتر علی عادل عابدی نژاد در خصوص عملکرد برنامه عملیاتی سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: هر چند در دوره های گذشته نیز برنامه عملیاتی در وزارت بهداشت مورد پیگیری قرار می گرفت؛ اما هیچ زمان مانند این دوره درصد فعالیت تا این اندازه در دانشگاه ها توزیع نشده است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های برنامه 96 نسبت به سال 95 مشارکت بیشتر دانشگاه ها می باشد و خوشبختانه نظر سنجی ها نشان می دهد در سال 96 معاونت تخصصی با دقت بیشتری محتوا را تولید و دانشگاه ها نیز مشارکت بالایی در امر تدوین برنامه داشته اند.

حوزه های حراست و امور بین الملل به سامانه پایش وزارت بهداشت افزوده شدند

دکتر عابدی نژاد ایجاد ارتباط مستمر میان دانشگاه ها را از برکات برنامه عملیاتی و ستاد وزارت بهداشت دانست و تاکید کرد: سال گذشته 12 حوزه در سراسر کشور در سامانه مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند؛ که در سال 96 حوزه حراست و امور بین الملل نیز به این تعداد اضافه شده است.

معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت، ابراز داشت: در نظر داریم در سامانه سال 96 ذیل هر فعالیت تالار گفتگو ایجاد کنیم؛ تا به هم افزایی رسیده و اگر بخواهیم برنامه مبتنی بر عملکرد داشته باشیم باید هزینه تمام شده هر فعالیت را ذیل آن مشخص کنیم.

وی خاطر نشان کرد: استان خراسان به دلیل زائر پذیر بودن؛ نیازمند برنامه  ویژه ای است و سامانه این قابلیت را دارد؛ که به عنوان ابزار در اختیار همکاران قرار گرفته تا برنامه های اختصاصی خود را پایش کنند.

دکتر عابدی نژاد از انطباق اسناد بالادستی با برنامه ها خبر داد و گفت: تلاش داریم تا در سال جاری برنامه ها با اسناد بالادستی مطابق شوند؛ به این معنا که با یک جستجوی ساده، برنامه هایی که ذیل برنامه ششم تدوین شده اند مشخص؛ تا بتوان آسان تر به دست های نظارتی پاسخگو باشیم.

میزان پیشرفت کلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی انطباق 12 ماهه 80 درصد بوده است

معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت، تصریح کرد: میزان پیشرفت کلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی انطباق 12 ماهه 80 درصد بوده است؛ که حدود شش درصد از سقف میانگین کشوری بالاتر است.

ارزیابی انطباق حوزه بهداشت 94 درصد می باشد

وی به ارزیابی انطباق معاونت ها و حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخت و اضافه کرد: ارزیابی انطباق حوزه بهداشت 94 درصد می باشد؛ که از میانگین کشوری که 87 درصد را نشان می دهد حدود هفت درصد بالاتر بوده است.

 دکتر عابدی نژاد ابراز داشت: این ارزیابی در حوزه درمان 74 درصد و از میانگین کشوری که 65 درصد را نشان می دهد بالاتر بوده است؛ این در حالی است که ارزیابی انطباق حوزه غذا و دارو 98 درصد و با کمترین انحراف از میانگین کشوری که 92 درصد را نشان می دهد قرار دارد.

معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت، تاکید کرد: ارزیابی انطباق درحوزه آموزش 79 درصد و میانگین کشوری 68 درصد را نشان می دهد، حوزه تحقیقات و فناوری 78 درصد و از میانگین کشوری که حدود 58 درصد می باشد بالاتر بوده است.

وی افزود: ارزیابی انطباق در حوزه فرهنگی و دانشجویی 78 درصد بوده؛ که از میانگین کشوری که 72 درصد را نشان می دهد بالاتر قراردارد و این مهم در حوزه طب سنتی 52 درصد است؛ که از سقف میانگین کشوری که 43 درصد را نشان می دهد بالاتر می باشد.

حوزه پرستاری و بازرسی به انطباق 100 درصد رسیده اند

دکتر عابدی نژاد ابراز داشت: حوزه پرستاری و بازرسی میزان پیشرفت کاملی را دریافت کرده اند و به انطباق 100 درصد رسیده و در حقیقت ارزیابی انطباق آن ها کامل بوده است.

معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت، بیان داشت: ارزیابی انطباق حوزه فناوری اطلاعات با 74 درصد و حوزه توسعه با  66 درصد از سطح میانگین کشوری پایین تر بوده است.

وی اظهار داشت: در مجموع تقریبا همه حوزه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سطح میانگین کشوری بالاتر هستند و برخی حوزه ها مانند بازرسی، پرستاری، بهداشت و غذا و دارو به مرز 100 درصد رسیده و کمترین انحراف و یا اصلا انحرافی نداشته اند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 95 حدود هزار و 800 فعالیت داشته است

دکتر عابدی نژاد گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال گذشته حدود هزار و 800 فعالیت داشته است؛ که از این تعداد هزار و 600 فعالیت مورد قبول ارزیابی انطباق دانشگاه مشهد و وزارت بهداشت قرار گرفته و 207 فعالیت به پیشرفت کامل نرسیده است.

معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت، بیان داشت: در سال 96 نیز دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارای 22 مورد هدف کلی، 266 مورد هدف کمی و 513 برنامه است.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96 دو هزار و 115 فعالیت خواهد داشت

وی ادامه داد:  دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 96 دو هزار و 115 فعالیت دارد که در سه ماهه اول در پایان خرداد ماه جاری از این تعداد فعالیت حدود 308 مورد را به مرحله ثبت رسانده؛ که از این تعداد 294 مورد به ثبت رسیده و 14 مورد باقی مانده است.

دکتر عابدی نژاد در پایان گفت: خوداظهاری اطلاعاتی است که دانشگاه ها وارد می کنند و ارزیابی انطباق صحتی است؛ که نشان از رصد دقیق وزارت بهداشت از برنامه عملیاتی در دانشگاه دارد.

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.