الحاق گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات به مدیریت نوسازی و تحول

  • PDF

بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات به مدیریت نوسازی و تحول اداری این دانشگاه ملحق شدند.

به گزارش وب دا،: با توجه به بخشنامه شماره 361624/96 یکم شهریور معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، با عنایت به اجرایی شدن تشکیلات تفصیلی جدید سازمان مرکزی دانشگاه، از تاریخ یکم شهریور ماه 1396، تمامی وظایف سازمانی و فعالیتهای گروه‌های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات، از طریق مدیریت نوسازی و تحول اداری انجام خواهد پذیرفت.

 همچنین به استناد مفاد این بخشنامه و  بر اساس چارت ابلاغی، عنوان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی به "مدیریت سرمایه انسانی" و همچنین عنوان "مدیریت تحول و نوسازی اداری" به "مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری" تغییر یافته و واحدهای تابعه دانشگاه ملزم به استفاده از عناوین جدید در مکاتبات مربوطه هستند. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار