بازدید کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستانهای کاشمر

  • PDF

در راستای بررسی روند نحوه ارائه خدمات  درایام نوروز، کارشناسان معاونت درمان دانشگاه آقای جواد پور  و خانم رحیمی از بیمارستان های کاشمر بازدید نمودند.

به گزارش وب دا،در این بازدید کارشناسان معاونت درمان با حضور در بخش های بیمارستان های  حضرت ابوالفضل (ع) و شهید مدرس(ره) ضمن بازدید از بخش ها نقاط قوت و قابل بهبود مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین اخبار