پیشگیری از عفونت و بیماریهای ویروسی با مصرف میوه و سبزی

  • PDF

مصرف مداوم و روزانه میوه و سبزی نقش موثری در پیشگیری از بروز عفونت و بیماریهای ویروسی دارد .

بروز اختلال در یادگیری و رشد از عوارض کاهش ریز مغذیها در میان کودکان

  • PDF

عضو مرکز تحقیقات تغذیه و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بروز اختلال در یادگیری و رشد را از عوارض کاهش ریز مغذیها در میان کودکان برشمرد .

راهکارهای تقویت حافظه در دوران سالمندی

  • PDF

مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطالعه ، تلاش برای یادگیری و تغذیه مناسب را از راهکارهای اساسی تقویت حافظه در دوران سالمندی اعلام کرد .

دو حادثه رانندگی و مصدومیت 10 نفر در مشهد

  • PDF

واژگوني يك وانت نيسان و برخورد با ساير خودروهاي عبوري در يكي از بزرگراه هاي مشهد، موجب مصدومیت شش نفر شد .