تمامی بخش های بیمارستان قائم(عج) به سمت تخصصی و فوق تخصصی شدن پیش می رود

  • PDF

مدیر بیمارستان قائم (عج) گفت: اورژانس مرکزی بیمارستان قائم(عج) با 13 هزار متر مربع مساحت در سه مرحله راه اندازی خواهد شد که با آغاز به کار طب اورژانس بیمارستان می توان از پراکندگی بیماران در بخش های مختلف جلوگیری و ساماندهی موفق بیماران را به دنبال داشت.

به گزارش وب دا؛ دکتر محسن زاده در ارائه گزارش عملکرد جامع سه ساله بیمارستان قائم(عج) با اشاره به قدمت این بیمارستان، گفت: تاریخچه آغاز به کار بیمارستان قائم(عج) مشهد به 50 سال قبل باز می گردد.

وی ادامه داد: بیمارستان در دو قسمت کار خود را دنبال کرده است به نحوی که در ابتدا قسمت قدیمی ساز بیمارستان ایجاد شد و در ادامه قسمت دوم تحت عنوان توسعه  (حدود 19 سال قبل) به بیمارستان اضافه شده است.

دکتر محسن زاده تعداد تخت های درمانی بیمارستان قائم(عج) را در ابتدای کار 320 تخت عنوان کرد و ابراز داشت: در حال حاضر بیمارستان قائم(عج) دارای 924 تخت مصوب است که از این تعداد 832 تخت درحال حاضر فعال هستند.

فعالیت 27 گروه آموزشی و 285 عضو هیات علمی در بیمارستان قائم(عج)

مدیر بیمارستان قائم (عج) اظهار داشت: در شرایط کنونی در بیمارستان 27 گروه آموزشی و 285 کادر هیات علمی در حال فعالیت هستند که در مجموع دو هزار و 110 نفر پرسنل درقسمت های مختلف در بیمارستان در حال خدمت رسانی به مردم می باشند.

وی در ادامه به بخش های داخلی، جراحی، تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان قائم (عج) اشاره کرد و افزود: تمام رشته های فعال در بیمارستان به سمت تخصصی شدن پیش رفته است و تقریبا علی رغم پذیرش بیمارستان به شکل عمومی؛ اما رشته ها با توجه به نیاز و وسعت کار به سمت فوق تخصصی گرایش پیدا کرده اند.

دکتر محسن زاده به تخصص های ارائه شده در بیمارستان قائم(عج) در بخش داخلی اشاره کرد و ابراز داشت: در بخش داخلی گرایش های فوق تخصصی غدد، ریه، ICU و گوارش مشغول به کار هستند و در کنار تمامی رشته های تخصصی رشته های فوق تخصصی نیز فعال می باشند.

مدیر بیمارستان قائم (عج) متذکر شد: بیمارستان قائم(عج) با توجه به وسعتی که دارد، دارای منابع خاصی نیز باید باشد که از این حیث به دو شکل عمومی و درآمدی به جذب مالی دست می زند.

وی اضافه کرد: منابع عمومی حاصل پرداختی وزارت خانه جهت حقوق و مزایای پرسنل است و منابع درآمدی از پرداختی مردم در قبال دریافت خدمات و از طریق اجاره محل های بیمارستان به بخش خصوصی حاصل می شود.

اجرای تمامی بسته های مرتبط برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان قائم(عج)

دکتر محسن زاده در ادامه با اشاره به کاهش میزان منابع عمومی بیمارستان قائم(عج)، متذکر شد: با وجود این که تعداد افراد مشغول به کار در بیمارستان افزایش بسیاری یافته است؛ اما عملا در بیمارستان با کاهش منابع روبه رو بوده ایم و این موضوع موجب ایجاد فشار در بیمارستان شده است.

مدیر بیمارستان قائم (عج) ادامه داد: در سال 91 و 92 تعداد نیروی شاغل در بیمارستان حدود هزار و 800 نفر بوده است و حدود دو میلیارد و 400 میلیون تومان از ردیف بودجه کشوری جهت تامین حقوق و مزایای این افراد اختصاص بودجه داشتیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در سال 1395 ردیف بودجه جاری در فصل یک و شش به یک میلیارد و 500 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است و این در حالی است که تعداد افراد ارائه دهنده خدمت در بیمارستان افزایش داشته است.

دکتر محسن زاده گرایش پرداختی ها به سمت درآمدها را از دیگر مشکلات این بیمارستان دانست و بیان داشت: ما حدود سه میلیارد تومان ماهیانه از محل درآمدهای خود به پرداخت حقوق و مزایای کادر خود می پردازیم و با توجه به این وضعیت بیمارستان با مشکل روبروست. 

مدیر بیمارستان قائم (عج) به اجرای برنامه تحول نظام سلامت اشاره کرد و بیان داشت: قبل از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در راستای تامین دارو و ملزومات مصرفی بیماران در بیمارستان حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه  کرده ایم  که بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت این هزینه به چهار میلیارد و 700 ملیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت تلاش هایی در بیمارستان صورت گرفت که در راستای بسته کاهش فرانشیز؛ بیماران حدود هفت تا هشت درصد هزینه درمان را پرداخت می کنند که اضافه بودن دو درصد دریافتی به نسبت آن چه که در بسته قید شده است می تواند به دلیل تعداد بالای بیماران خارجی در این بیمارستان باشد.

دکتر محسن زاده به تامین داروی مورد نیاز بیماران در این بیمارستان اشاره کرد و گفت: سابق بر این حدود 70 شرکت با بیمارستان قائم(عج) جهت تامین ملزومات اتاق های عمل همکاری داشتند که به یک باره به همت دانشگاه و معاونت درمان توانستیم تمامی ملزومات بیمارستان از موارد اولیه تا دیگر موارد را خودمان تهیه کنیم.

پرداخت نشدن به موقع مطالبات از سازمان های بیمه گر یکی از مهمترین مشکلات بیمارستان

مدیر بیمارستان قائم (عج) به عدم پرداختی سازمان های بیمه گر به این بیمارستان اشاره کرد و متذکر شد: متاسفانه شرکت های بیمه  گر از شهریور ماه سال گذشته نسبت به پرداختی خود به بیمارستان تعلل کرده اند که از این تاریخ تا این زمان حدود 120 میلیارد تومان بدهی از سوی بیمه ها به بیمارستان وجود دارد.

وی به شش ماه اول سال 93 جهت تامین درآمدهای نقدی بیمارستان قائم(عج) اشاره کرد و گفت: در آمدهای بیمارستان در این زمان حدود سه میلیارد و 500 میلیون تومان در ماه بود؛ اما پس از اجرای طرح تحول به 900 تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

 دکتر محسن زاده به اعتبارات کاهش فرانشیز اشاره کرد و گفت: گاه همین اعتبارات (از ابتدای سال 1395) نیز با تاخیر به دست ما می رسد به نحوی که ما تنها پس از حدود شش ماه توانستیم به شرکت ها پرداختی داشته باشیم.

مدیر بیمارستان قائم (عج) به بسته افزایش زایمان طبیعی به عنوان دومین بسته برنامه تحول نظام سلامت اشاره کرد و بیان داشت: در راستای اجرای این بسته زایمان در بیمارستان و تمامی خدمات وابسته به زایمان طبیعی به شکل رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد.

حضور پزشکان مقیم در چهار رشته تخصصی

وی به بسته مقیمی اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح چهار رشته اطفال، داخلی، بیهوشی و جراحی دارای پزشک مقیم شده اند؛ که بخش اطفال و داخلی حدود 100 درصد، بیهوشی 70درصد و جراحی نیز 50 درصد در هر ماه پوشش ماهیانه مقیمی دارند.

دکتر محسن زاده ادامه داد: با وجود تمامی مشکلات؛ پرداخت پزشکان مقیم بیمارستان به خوبی انجام شده است و آخرین پرداختی ما به خردادماه جاری باز می گردد که تلاش داریم در این خصوص نیز نظم پرداختی بهتری داشته باشیم.

مدیر بیمارستان قائم (عج) در ادامه به اجرای بسته ارتقای ویزیت اشاره کرد و بیان داشت: حدود 120نفر از پزشکان هیات علمی و توان بخشی های درمانی بیمارستان جهت اجرای این بسته فعالیت و در هر ساعت هشت بیمار را ویزیت می کنند.

وی به بسته هتلینگ به عنوان یکی از بسته های مهم برنامه تحول نظام سلامت اشاره کرد و افزود: قدمت بسیار زیاد بیمارستان موجب شده است تا ساختار زیربنایی و تاسیساتی (موتور خانه ها، دیزل ها و سیستم های برق) بیمارستان بسیار مستهلک شود.

بهسازی و بازسازی 10 بخش بیمارستان در سال گذشته

دکتر محسن زاده به تعمیر بخش های مختلف بیمارستان قائم (عج) اشاره کرد و اظهارداشت: در سال 1394 حدود چهار میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبارات هتلینگ دریافت؛ که حدود 10 بخش از بیمارستان با این اعتبار بازسازی شد.

مدیر بیمارستان قائم (عج) گفت: در سال 1395 اعتبارات بسته هتلینگ به بیمارستان حدود 24 میلیارد تومان بود که در حال حاضر بر این اساس هشت بخش در حال تعمیر از صفر تا 100 درصدی است.

وی تصریح کرد: بخش های گوش و حلق بینی، حاد قلب، اعصاب، عروق مغزی، ICU، اتاق عمل و فیزیوتراپی در این راستا بازسازی و بخش فیزیوتراپی نیز به بیرون بیمارستان و ساختمان نرجس منتقل خواهد شد که اکنون  خدمات این بخش به شکل متمرکز ارائه می شود.

دکتر محسن زاده به اتاق عمل جراحی مغز و اعصاب بیمارستان اشاره کرد و گفت: یکی از طرح های بسیار مهم کشوری مربوط به سکته های مغزی است که تلاش شود بیمار در کمتر از شش ساعت تحت درمان و از یک معلولیت همیشگی نجات داده شود.

وی اضافه کرد:ساخت ساختمان این بخش حدود سه میلیارد تومان هزینه در بر دارد و تنها دستگاه این بخش حدود هفت میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت؛ که با حمایت وزارت بهداشت خریداری می شود.

توسعه بخش اورژانس بیمارستان قائم (عج) در دستور کار قرار دارد

مدیر بیمارستان قائم (عج) در ادامه به گسترش بخش ICU استروک این بیمارستان اشاره کرد و ابراز داشت: توسعه، ای سی یوی ژنرال بیمارستان با 24 تخت نیز در برنامه قرار دارد و افتتاحیه آن همزمان با بخش اورژانس مرکزی و بخش حاد قلب انجام می شود.

وی به بخش زایمان طبیعی بیمارستان اشاره کرد و ضمن بیان این نکته که تمامی زایمان های پر خطر دانشگاه به این بخش ارجاع داده می شود، اظهار داشت: بخش زنان و زایمان در بیمارستان قائم (عج) در حقیقت به عنوان بخش فوق تخصصی نوزادان نارس و بیماران پر خطر شناخته می شود.

دکتر محسن زاده ادامه داد: به همین دلیل تمامی زایمان های پرخطر بیمارستان های دولتی و برخی بیمارستان های خصوصی استان به این بیمارستان ارجاع داده می شوند که ابن موجب رشد میزان سزارین در این بیمارستان شده  به نحوی که حدود 62 درصد زایمان ها به شکل طبیعی و  38درصد به صورت سزارین انجام می شود.

مدیر بیمارستان قائم (عج) در ادامه افزود: البته روند کلی در راستای اجرای بسته زایمان طبیعی؛ در مسیر کاهش سزارین و افزایش زایمان طبیعی بوده است به شکلی که سابق بر این میزان انجام زایمان طبیعی و سزارین در این بیمارستان حدود 50 درصد بوده است.

بهسازی و بازسازی 50 بخش بیمارستان قائم (عج)

وی ادامه داد: تعمیر 50 بخش بیمارستان قائم (عج) درقالب بسته هتلینگ طرح تحول نظام سلامت بیش از اعتبار اختصاص یافته هزینه در بر خواهد داشت و به طور متوسط برای هر بخش بیمارستان حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه نیاز است.

دکتر محسن زاده خاطر نشان کرد: مجموعه خیرین بیمارستان در این مسیر به ما کمک خوبی داشته اند  به نحوی که بخش ICU ژنرال، اورژانس اطفال و جراحی یک توسط خیرین ایجاد شده است و در حال حاضر نیز جهت تهیه ملزومات و تهیه برخی دستگاه های بیمارستان به ما کمک بسیاری از سوی خیرین صورت میگیرد.

مدیر بیمارستان قائم (عج) به اورژانس مرکزی بیمارستان قائم (عج) به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم اشاره کرد و افزود: این بخش حدود 13 هزار متر مربع است که در سه مرحله راه اندازی خواهد که تلاش داریم تا سه طبقه آن را تا انتهای سال 1395 به بهره برداری رسانده و خیرین نیز در این پروژه 60 میلیارد تومانی در فاز اول همکاری لازم را داشته باشند.

وی اضافه کرد: با ایجاد طب اورژانس در بیمارستان قائم (عج) تمام طبقات همکف بیمارستان که شامل اورژانس های قلب، اعصاب، جراحی، اطفال، زنان، داخلی شده است به این بخش منتقل می شوند که در نهایت تمرکز اورژانس ها ساماندهی بیماران را به دنبال خواهد داشت.

مدیر بیمارستان قائم(عج) ادامه داد:: ضریب اشغال تخت ما در اورژانس به شکل متوسط 270 درصد است به شکلی که حدود 30 تخت اورژانس بیمارستان گاهی تا 70 درصد بیمار را پذیرش می کند و در کل بیمارستان حدود 92 درصد ضریب اشغال تخت دارد.

دکتر محسن زاده در پایان به چشم انداز بیمارستان قائم (عج)  اشاره کرد و اظهار داشت: این بیمارستان نیازمند خدمت رسانی و کار است و باید همه جهت رشد این بیمارستان  در راستای ارائه خدمات مطلوب درمانی به مردم کمک کنند.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار