دکتر مهرابی، برنامه تحول نظام سلامت تحولی جدی در ارائه خدمات ایجاد کرد

  • PDF

رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد با رد شبهه هاي مطرح شده در خصوص اينكه طرح تحول نظام سلامت فقط در شهرهاي بزرگ موفق عمل كرده است، گفت: بسته هاي اين طرح علاوه بر مشهد در تمامي شهرستان هاي زير پوشش اين دانشگاه در خراسان رضوي اجرا شده است.

 دكتر مصطفي مهرابي بهار افزود: اين درحالي است كه برخي از بسته هاي طرح تحول نظام سلامت مانند ماندگاري پزشكان در مناطق محروم ، فقط در شهرستان هاي خراسان رضوي اجرا شده است.

وي ارتقاي خدمات ويزيت، ترويج زايمان طبيعي و كاهش سزارين، اجراي هتلينگ در بيمارستان ها، كاهش فرانشيز دريافتي از بيماران و ماندگاري پزشكان در مناطق محروم را از جمله بسته هاي طرح تحول نظام سلامت برشمرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به احداث ۱۰۵ تخت LDR زايمان در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد و در راستاي ترويج زايمان طبيعي و كاهش سزارين گفت: ۷۳ تخت ويژه زايمان در بيمارستان هاي شهرستان هاي سرخس، خواف، تايباد، فريمان، كلات، چناران، درگز، قوچان، كاشمر و بردسكن اجرا شده است.

به گفته وي، ۳۲ تخت از تخت هاي ويژه زايماني در چهار بيمارستان مشهد به نام هاي ام البنين (س)، امام رضا (ع)، هاشمي نژاد و قائم(عج) اجرا شده است .

دكتر مهرابي بهار ادامه داد: در سال هاي اخير كلينيك هاي ويژه تخصصي براي ويزيت سرپايي بيماران در شهرستانهاي زير پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد به مساحت ۱۷ هزار و ۴۰۰ متر مربع احداث شده است كه ۱۱ هزار و۴۰۰ مترمربع از اين رقم در شهر مشهد و بقيه در شهرستان هاي بردسكن، خواف، گلبهار، قوچان، سرخس و تايباد اجرا شده است.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد از پروژه هاي در حال احداث مراكز تشخيص و غربالگري سرطان و شيمي درماني در مناطق زير پوشش اين دانشگاه خبر داد و افزود: اين پروژه ها علاوه بر دو بيمارستان مشهد در بيمارستان هاي قوچان و كاشمر خراسان رضوي نيز در حال اجراست كه به طور ميانگين از پيشرفت حدود ۶۰ درصدي برخوردار مي باشند.

 وي با اشاره به بهره برداري از ۱۶۱ تخت ويژه بيمارستاني مانند سي.سي.يو و آي.سي.يو در مناطق زير پوشش در سالهاي اخير اظهار كرد: ۳۴ مورد از اين تخت ها در شهرستان هاي قوچان، كاشمر، بردسكن، خواف، كلات و رشتخوار احداث شده و بقيه در بيمارستان هاي مشهد بهره برداري شده اند. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.