آغاز جلسات " طرح توانمند سازی فرهنگی" دانشجویان جدیدالورود

  • PDF
نخستین جلسه‌ از دومین دوره‌ی " طرح توانمندسازی فرهنگی دانشجویان " 18 آذر ماه با حضور دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی، برگزار شد.

نخستین نشست از دومین دوره‌ی " طرح توانمندسازی فرهنگی دانشجویان "  18 آذر ماه با حضور دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در آغاز  این طرح که با حضور 45 نفر از دانشجویان در دانشکده پزشکی برگزار شد، موضوع" مهارت های تفکر" ( با حضور استاد معماریانی ) و " سواد رسانه" ( با حضور استاد دانشمندی) در قالب مباحث تئوری و پرسش و پاسخ به دانشجویان ارائه گردید.

بنا بر اعلام ستاد دانشجویی دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشکی، در دوره جدید " طرح توانمندسازی فرهنگی دانشجویان"  مباحث آموزشی در دو بخش اصلی و جانبی و در قالب موضوعات تئوری و کارگاهی به دانشجویان ارائه می گردد. از جمله مباحث برنامه ریزی شده در بخش اصلی؛ مهارتهای ارتباطی، برنامه ریزی فرهنگی و سواد رسانه و در بخش جانبی آموزش زبان انگلیسی و مهارتهای عمومی کامپیوتر به دانشجویان ارائه خواهد شد.

گفتنی است؛ اولین دوره طرح توانمندسازی فرهنگی دانشجویان مهر سال گذشته برنامه ریزی و اجرا شد که با توجه به بازخوردها و نتایج مثبت آن، دومین دوره این طرح نیز از آذر ماه امسال آغاز و با حضور مجموعاً 90 نفر از دانشجویان در حال برگزاری می باشد.