امکان پیوند ریه به ازای هر بیمار مرگ مغزی یک پنجاهم است

  • PDF

مدیر فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: به صورت تقریبی از هر 50 بیمار مرگ مغزی، ریه یک بیمار مناسب پیوند می باشد و این در حالی است؛ که از هر 10 بیمار مرگ مغزی قلب یک بیمار مناسب پیوند خواهد بود بر این اساس باید جهت استفاده بهتر از ریه بیماران مرگ مغزی تلاش کرد.

دکتر خالقی در گفت و گو با وب دا؛ در خصوص اهمیت بالا بردن تعداد پیوند ریه در مشهد، گفت: این مهم نیازمند عوامل مختلفی از جمله فرهنگ سازی لازم در میان مردم است؛ تا بتوان با اعلام رضایت در همان ساعات اولیه از ریه بیمار مرگ مغزی جهت درمان بیماران نیازمند استفاده کرد.

وی ادامه داد: البته عضو ریه ،عضوی حساس است؛ که نیازمند شرایط نگهداری خاصی می باشد و در این خصوص ICU های ما نیز باید دارای شرایط خاص خود باشد؛ تا مانع از نامناسب شناخته شدن ریه بیمار مرگ مغزی جهت پیوند شوند.

مدیر فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: بر این اساس واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان منتصریه به محض شناسایی ریه مناسب پیوند؛ مراتب را به تیم پیوند ریه دانشگاه اطلاع رسانی می کند تا از این امکان حداکثر استفاده برده شود.

دکتر خالقی بیان داشت: تیم پیوند ریه نیز به سرعت جهت انجام اقدامات اولیه و بررسی عضو ریه جهت اهدا، حضور و مقدمات کار را انجام می دهد؛ اما این که بتوان در انجام پیوندهای بیشتر ریه موفق ظاهر شد نیازمند عوامل مختلفی است که تنها به شناسایی ریه اهدایی مربوط نمی شود.

وی تاکید کرد: تیم پیوند دانشگاه مشهد توانسته است از متوسط پیوند به ازای هر یک میلیون نفر که در کشور عدد 15 است فراتر رفته و این رقم را به 20 برساند؛ که این نشان می دهد ما در انجام پروسه پیوند اعضاء بیش از حد انتظار پیش رفته ایم.

دکتر خالقی، بیان داشت: واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه برای جلب رضایت خانواده بیمار مرگ مغزی از همان دقایق اولیه وارد عمل شده و تلاش دارد تا با توجه به آموزش های دیده شده رضایت خانواده فرد مرگ مغزی را  جلب کند؛ اما این تصمیم بزرگ و مهمی است که گاه چهار روز زمان می برد تا خانواده بیمار این حقیقت را بپذیرند.

دکتر خالقی بیان داشت: تیم پیوند ریه دانشگاه از سال قبل کار خود را آغاز کرده است؛ که در این مدت موفق شده از میان 150 بیمار مرگ مغزی سه پیوند ریه را انجام دهد. این در حالی است که طی این دو سال 23 پیوند قلب نیز از این تعداد بیمار مرگ مغزی انجام شده است.

وی بیان داشت: شانس پیوند با توجه به شرایط خاصی که عضو ریه برای پیوند دارد یک پنجاهم و قلب یک دهم است؛ اما عضو کلیه و کبد از شرایط بهتری برای پیوند برخوردار است؛ به نحوی که از مجموع 150 بیمار مرگ مغزی بین سال های 95 و 96 موفق به پیوند 52 کبد و 130 کلیه شده ایم.

مدیر فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: ریه تنها عضوی است که به دلیل تماس با محیط بیرونی به شدت آلودگی پیدا می کند و از این جهت باید مراقبت های لازم از این عضو بیمار مرگ مغزی در قسمت ICU ها ارتقا پیدا کند.

انجام 75 پیوند کلیه اهدایی از بیماران مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

مدیر واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: در سال 1396 از مجموع  اعضای اهدایی 72 بیمار مرگ مغزی ؛75 پیوند کلیه، 52 پیوند کبد، هشت پیوند قلب، دو پیوند همزمان کلیه و پانکراس و دو پیوند همزمان کبد و کلیه داشته ایم.

دکتر خالقی در گفت و گو با وب دا؛ در خصوص آمار پیوندهای انجام شده در دانشگاه، گفت: از مجموع 27 مرکز دیالیز موجود در استان حدود دو هزار و 105 بیمار دیالیزی شناسایی شده اند؛ که از این تعداد حدود 800 نفر به عنوان افراد نیازمند پیوند کلیه در لیست انتظار قرار دارند.

وی ادامه داد: در این میان تعدادی از افراد به شکل اضطراری نیازمند انجام پیوند هستند؛ که از مجموع 800 نفر نیازمند پیوند کلیه 174 نفر در لیست پیوند فعال قرار دارند و در صورت وجود کلیه پیوندی می توانند از این امکان استفاده کنند.

مدیر واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تصریح کرد: متاسفانه تعداد افراد دیالیزی روز به روز در حال افزایش است. خروجی این افراد از لیست بیماران دیالیزی یا با ایجاد امکان پیوند صورت می گیرد و یا متاسفانه بیمار در لیست انتظار پیوند جان خود را از دست می دهد.

دکتر خالقی خاطر نشان کرد: از ابتدای راه اندازی مرکز فراهم آوری اعضاء در سال 1380 در دانشگاه مشهد تا کنون حدود دو هزار بیمار مرگ مغزی داشته ایم؛ که از این تعداد 717 بیمار مرگ مغزی به مرحله اهدای عضو رسیده اند.

وی تصریح کرد: از مجموع اعضای اهدایی 717 بیمار مرگ مغزی تا کنون هزار و 227 پیوند کلیه، 190 پیوند کبد، 40 پیوند قلب، دو مورد پیوند همزمان کلیه و پانکراس و سه مورد پیوند همزمان کبد و کلیه داشته ایم؛ که در این میان 320 کبد نیز جهت پیوند به شیراز ارسال شده است.

 مدیر واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تصریح کرد: در سال 1396 نیز از مجموع 72 بیمار مرگ مغزی 75 پیوند کلیه، 52 پیوند کبد، هشت پیوند قلب، دو پیوند همزمان کلیه و پانکراس و دو پیوند همزمان کبد و کلیه داشته ایم.

 وی به وضعیت شهر مشهد نسبت به دیگر نقاط کشور در رشد فرهنگ اهدای عضو پرداخت و بیان داشت:با وجود این که میزان اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در کشور 15 است این رقم در دانشگاه مشهد حدود 20 می باشد و این امکان نیز وجود دارد تا انتهای سال جاری به عدد 21 نیز برسد.

دکتر خالقی این امر را نشان از موفقیت بالای واحد فراهم اوری اعضا در دانشگاه مشهد دانست و گفت: برای رسیدن به موفقیت بیشتر نیازمند فرهنگ سازی رسانه ها در استان هستیم تا مانع از دست رفتن عضو بیمار مرگ مغزی به دلیل عدم رضایت خانواده شوند.

 

کودک مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای کودک 11 ساله مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در هفتصدو هفدهمین ( 717 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ کودک 11 ساله ؛ مجتبی صدیقی امیرآباد  ؛ كه از بیمارستان  امدادی شهید کامیاب به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کلیه های زنده یاد مجتبی صدیقی امیرآباد به دو دختر 11 ساله ساکن نیشابور و مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی افزود: کبد مجتبی صدیقی امیرآباد در بيمارستان منتصریه به آقای 61 ساله ساکن مشهد پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: قلب این کودک مرگ مغزی نیز در بیمارستان امام رضا (ع) به کودک 6 ساله ساکن بیرجند پیوند شد . 

نفس هایی که به زندگی پیوند خورد

  • PDF

جوان 29 ساله ای که یک ماه مانده به عروسی خود دچار بیماری فیبروز منتشر ریوی شد و قادر به راه رفتن و نفس کشیدن نبود به همت تیم پیوند درمان و با ریه اهدایی اکنون در کنار خانواده خود زندگی طبیعی را سپری می کند.

به گزارش وب دا؛ ریه و قلب دو عضو مهم بدن هستند که اختلال در سلامت آن ها اختلال در زندگی را به دنبال دارد. در پی انجام سومین پیوند ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت تهیه گزارشی از چگونگی این موفقیت به گفتگو با دکتر باقری؛ مسئول تیم پیوند ریه، دکتر عطاران؛ پولمنوریسم گروه پیوند و احسان طاهری بیمار دریافت کننده ریه اهدایی نشستیم.

معرفی مشهد در میدل ایست در پیوند ریه،نگینی برای دانشگاه است

مسئول تیم پیوند ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در میدل ایست توان انجام پیوند ریه تنها در دو مرکز تهران و مشهد وجود دارد و این نگینی است برای دانشگاه مشهد که می تواند امکان نفس کشیدن را به بیمارانی که از شدت رنج توان راه رفتن ندارند اهدا کند.

وی در خصوص انجام عمل پیوند ریه که به تازگی توسط تیم پیوند ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است گفت: این بیمار مبتلا به فیبروز منتشر ریوی بود که حدود چهار ماه قبل تحت عمل جراحی پیوند در دانشگاه مشهد قرار گرفت.

دکتر باقری ادامه داد: من خوشحالم که در این زمان و در هنگام انجام این گفت و گو احسان طاهری موفق شده است ریه اهدایی را در بدن خود به خوبی پذیرا باشد و فردی که توان بلند کردن جسم یک کیلویی را نداشت اکنون به سلامت در این جلسه حضور داشته و به راحتی نفس بکشد.

مسئول تیم پیوند ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: این تیم از نظر کمیت در پیوند قلب سومین دانشگاه فعال و از نظر پیوند ریه دومین دانشگاه فعال در کشور به شمار می رود.

مسئول تیم پیوند ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: این برای من در سال 1390 که به آمریکا سفر کردم آرزویی بود. در آن زمان من به کمک دکتر اردهالی؛ جراح پیوند قلب و ریه و رئیس دپارتمان قلب و ریه دانشگاه یوسی ال امریکا مهارت های لازم جهت انجام پیوند قلب و ریه را فرا گرفتم.

دکتر باقری اظهار داشت: هنگام بازگشت به ایران با انگیزه ای بسیار امید داشتم تا این توان را در ایران به کار گیرم که متاسفانه در کشور بسیاری بر عدم توانایی و امکان انجام این کار تاکید داشتند و کشور را دارای ظرفیت این علم نمی دانستند.

وی افزود: این دلسردی پس از رسیدن به موفقیت در پیوند قلب ادامه داشت و در هنگام آغاز به کار پیوند ریه نیز عده ای اعتقاد داشتند ایران مکان این گونه موفقیت ها نیست؛ اما امروز نفس های محکم احسان طاهری؛ جوانی که در یک ماه مانده به ازدواج دچار تنگی نفس شدید و حتی برای راه رفتن بیش از دو قدم دچار مشکل بود حقیقت را اثبات کرده است.

در ادامه دکتر عطاران بیان داشت: احسان طاهری 29 ساله چند ماه قبل با شرایط تنگی نفس شدید در شرایطی که حتی قادر به راه رفتن نبود به مرکز مراجعه کرد. وی از بیماری فیبروز منتشر ریه رنج می برد و به دلیل کاهش اکسیژن خون بدنش، بسیار ضعیف و قادر به زندگی عادی و حضور در مراسم عروسی خود نبود.

توان نفس کشیدن پس از پیوند نعمت بزرگی است که توانایی سپاس آن را ندارم

وی ادامه داد: تیم به هر سختی احسان را به مراسم عروسی رساند و پس از آن بیمار کاندید پیوند ریه شد؛ که در نهایت پس از یافتن دهنده مناسب تحت عمل جراحی پیوند یک طرفه ریه راست شد و پس از عمل به مدت 40 روز در ICU بستری و اکنون بدون وابستگی به اکسیژن در وضعیت خوبی قرار دارد.

احسان طاهری در پایان این گزارش ضمن تقدیر از تیم توانای پیوند ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: راه رفتن و از پله ها بالا آمدن برای بیماری که برای راه رفتن نفسی نداشت و باید مدام بر زمین می نشست نعمتی بزرگ است که هیچ گاه قادر به شکر این نعمت نیستم.

وی ادامه داد: در این مدت تلاش شبانه روزی همه اعضای تیم را در کنار خود دیدم و اکنون توان بالا رفتن از ساختمانی سه طبقه را دارم در حالی که گمان نداشتم بتوانم دوباره به راحتی راه بروم و اکنون شرایط مطلوبی دارم و در کنار همسرم زندگی عادی خود را می گذرانیم.