اهدای عضو به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در ششصدو نود و یکمین ( 691 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ حمیدرضا بدیع جامعی 36 ساله؛  ساکن زابل كه از بیمارستان شهداء قاین به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی در این زمینه گفت: کبد مرحوم حمیدرضا بدیع جامعی در بیمارستان منتصریه به آقای 24 ساله ساکن نیشابور و  قلب وی در بیمارستان امام رضا (ع) به آقای 37 ساله ساکن گرگان به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیماران زندگي دوباره بخشيد.

وی افزود: همچنین قرنیه های زنده یاد به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) مشهد و  قسمتي از پوست مرحوم به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .

اهدای عضو،به سه بیمار زندگی بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در ششصدو نودمین ( 690 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ منصور باقری 29 ساله؛  ساکن تربت حیدریه كه از بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی گفت: کبد زنده یاد  منصور باقری در بیمارستانمنتصریه به آقای 35 ساله ساکن تربت جام  و قلب وی به بیمار 44 ساله  در بیمارستان امام رضا (ع)به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیماران زندگي دوباره بخشيد .

وی افزود: همچنین  قسمتي از پوست مرحوم به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .

اهدای عضو به یک بیمار زندگی دوباره بخشید

  • PDF

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی یک بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي مشهد اظهار داشت: در ششصدو هشتاد و نهمین ( 689 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي، سیده معصومه حسینی عبدل آبادی 35 ساله؛ كه از بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت.

دكتر خالقي گفت: کبد  زنده یاد سیده معصومه حسینی عبدل آبادی به خانم 58 ساله ساکن مشهد به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیمارزندگي دوباره بخشيد .

جوان مرگ مغزي به دو بيمار زندگي دوباره بخشيد

  • PDF

اهداي اعضاي جوان مرگ مغزي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد موجب نجات و ادامه حيات دو بيمار نيازمند به عضو شد.

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشكي مشهد اظهار داشت: در ششصدو هشتاد و هشتمین ( 688 ) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ آقای ابواالفضل مشکینی نیا 18 ساله؛ كه از بیمارستان رضوی  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دكتر خالقي گفت: کبد  زنده یاد  ابواالفضل مشکینی نیا در بيمارستان منتصريه  به آقای 16 ساله ساکن  فیض آباد به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بيمار زندگي دوباره بخشيد .

وي افزود:همچنين قسمتي از پوست مرحوم به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .