سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، اجتماعی شدن امر سلامت را نشانه گرفته است

  • PDF

رییس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان خراسان رضوی با اشاره به تصویب و رونمایی از سند پیشگیری از بیماری های غیر واگیر استان، اظهار داشت: این سند اجتماعی شدن امر سلامت را نشانه گرفته است.

دکتر سید جواد حسینی در گفتگو با وب دا با بیان اینکه سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر استان به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه و تدوین شده است خاطر نشان کرد: در این سند نقش تمامی سازمان ها و ارگان های عمومی و دولتی در امر سلامت مشخص و وظیفه هر سازمان برای تحقق اهداف آن تعیین شده است.

وی با بیان اینکه هر سه ماه یک بار وضعیت دستگاه های اجرایی استان در خصوص اجرای سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر مورد پایش قرار می گیرد تصریح کرد: برای اجتماعی شدن امر سلامت لازم است عموم جامعه وظیفه خود را بدانند و برای تحقق و دستیابی به آن تلاش کنند.

دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان خراسان رضوی نیز در گفتگو با وب دا با بیان اینکه گسترش زندگی شهر نشینی، تغییر سبک زندگی و بروز حوادث ترافیکی و استرس موجب تغییر چهره بیماری ها از واگیر دار به سمت غیر واگیر شده است تصریح کرد: در حال حاضر بیماری  های غیر واگیر به عنوان یک تهدید سلامت نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به شمار می رود.

دکتر محمد رضا دارابی تصریح کرد: بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها، فشار خون و دیابت از مهمترین بیماری های غیر واگیر به شمار می رود که با تغییر سبک زندگی ، اطلاع رسانی و همکاری و هماهنگی تمامی سازمان ها می توان از بروز آنها پیشگیری کرد.

وی افزود: در حال حاضر 15 درصد از جمعیت جوانان مبتلا به چاقی مرضی هستند که این امر زمینه ساز بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت و فشار خون است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه به همین منظور با تلاش محققان، اعضای هیات علمی، نخبگان و صاحبنظران سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر استان تدوین شده است تاکید کرد: مهمترین هدف سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر استان متمرکز بر کاهش 25 درصدی میزان مرگ و میر ناشی از بیمار یهای غیرواگیر تا سال 2025 است.

کاهش مرگ و میر زودرس ناشی از بیمار یهای غیرواگیر،کاهش میزان تحرک بدنی ناکافی،کاهش در مصرف سدیم،کاهش استعمال دخانیات،کاهش مصرف الکل،کاهش پرفشاری خون،جلوگیری از افزایش میزان چاقی و دیابت،افزایش پوشش دارودرمانی و مشاوره و افزایش پوشش فناور یها و داروهای ضروری برای بیمار یهای غیرواگیر از جمله برنامه هایی است که در این سند دنبال می شود.

 

رونمایی از سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر استان خراسان رضوی

  • PDF

سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر خراسان رضوی در چهارمین نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان رونمایی شد.

به گزارش وب دا، رییس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی خراسان رضوی ضمن قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تهیه و تدوین سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با آن اظهار داشت: در این سند وظایف تمامی سازمان ها در ارتقاء سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر مشخص شده است و سازمان ها مکلف هستند بر اساس آن عمل کنند.

دکتر سید جواد حسینی با بیان اینکه از این پس این سند مبنای عمل در امر سلامت به شمار می رود تصریح کرد: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت تنها متولی 25 درصد سلامت جامعه است و برای تحقق 100 درصدی سلامت باید تمامی سازمان ها و ارگان ها مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه این سند در مدت یک سال و با تلاش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه و تدوین شده است تصریح کرد: هر سه ماه یک بار گزارشی از اقدامات سازمان ها و ارگان ها در خصوص این سند تهیه و روند مشارکت آنها مورد پایش قرار می گیرد.

برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیمار یهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسلامی ایران، برنامه راهبردی کشور برای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط است که به مدت 10 سال  راهبردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط مشخص  می کند.  برای اجرای برنامه مذکور، کمیته ای با نام کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیمار یهای غیرواگیر و عوامل خطرمرتبط تشکیل شده است .

درهمین راستا کمیته استانی و کمیته دانشگاهی نیز براساس رهنمودهای کمیته ملی به منظور رسیدن به اهداف کمیته ملی و با مشارکت دانشگا هها و دانشکده های خراسان رضوی (مشهد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه، نیشابور، تربت جام) تشکیل شده است. به همین منظور سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر خراسان رضوی تهیه و تدوین شد و در نشستی که با حضور اعضای کارگروه سلامت و امنیت غذایی برگزار  گردید از این سند رونمایی شد.

 

لزوم مشارکت تمامی سازمان ها در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بر لزوم مشارکت تمامی سازمان هادر پیشگیری از بیماری های غیر واگیر تاکید کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در چهارمین نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، با بیان اینکه تغییر سبک زندگی موجب بروز و گسترش بیماری های غیر واگیر در کشور شده است اظهار داشت: به طور حتم مشارکت و همکاری سازمان های عضو کارگروه نقش اثر گذاری در پیشگیری و کاهش بیماری های غیر واگیر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد متولی سلامت در سطح استان به شمار می رود تاکید کرد: مشارکت تمامی سازمان ها، این دانشگاه را در دستیابی به اهداف حوزه بهداشت و درمان و ارتقاء سلامت جامعه کمک خواهد کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه با اشاره به اینکه امنیت غذایی زیر بنای سلامت جامعه محسوب می شود تصریح کرد: موضوع تغذیه و امنیت غذایی از دوران جنینی تا پایان عمر در سلامت افراد اثر گذار است و تلاش در راستای تحقق آن به طور حتم موجب ارتقای سلامت جامعه خواهد شد.

دکتر دارابی با اشاره به سند پیشگیری از بیماری های غیر واگیر اظهار داشت: گام های مهمی در جهت تهیه و تدوین این سند برداشته شده است و به طور حتم تحقق اهداف آن در جهت سلامت مردم موثر خواهد بود.

در ادامه این نشست معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گزارشی از روند اجرای مصوبات سومین نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی که در آبان ماه سال جاری در این شهرستان برگزار شد، ارائه داد.

رییس اداره دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان نیز در این نشست گزارشی از نشست کارگروه تابستان ارائه داد و روند اجرای این مصوبات که شامل ، نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، ساماندهی عرضه شیر خام و لبنیات سنتی، فروشگاه های بدون عرضه دخانیات و توسعه تخت های روان پزشکی در سطح استان است ارائه داد.

 

 

 

مشهد میزبان دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار

  • PDF

دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

به گزارش وب دا، اين کنگره با همت اساتید بزرگوار گروه اطفال، عفونی، جراحی و با حضور دانشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی به منظور آشنایی با جدیدترین دستاوردهای پژوهشگران و محققان و بحث و تبادل نظر در زمینه پیشگیری از عفونت و مراقبت از بیمار، 28 الی 30 فروردین سال 1397 در مشهد برگزار می شود.

عفونت های بیمارستانی، بهداشت دست، عفونت های زخم جراحی، عفونت های کاتتر، عفونت های ICU و NICU و عفونت های ادراری از جمله محورهای این کنگره به شمار می رود.

در این کنگره علاوه بر حضور سخنرانان برجسته داخلی، سخنرانانی از کشورهای سویس، هنگ کنگ، آلمان، فرانسه، کانادا و  آمریکا حضور خواهند داشت.

پژوهشگران و محققان تا پانزدهم بهمن ماه مهلت دارند نسبت به ارسال مقاله اقدام کنند. همچنین برای اطلاع از جزئیات این کنگره می توانند به نشانی http://cong-phcai2018.mums.ac.ir/fa/page.php?rid=14 مراجعه کنند.