تأیید 555 پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی

  • PDF

مدیرتوسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ از تایید 555  پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی  (Dispatch) در کمیته منتخب هیات امناء خبر داد.

به گزارش وب دا، محسن صادق پور اظهار داشت: پس از تأیید اولیه پست های مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی (Dispatch) از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برگزاری نشست در خصوص بررسی پیشنهادات قابل طرح در کمیته منتخب هیات امناء جهت تعیین تکلیف پست های مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی، سرانجام  نشست کمیته منتخب هیات امنا جهت تأیید نهایی پست ها برگزار شد.

وی افزود: در این نشست 555 پست اورژانس در مشهد و شهرستان های تابعه، مورد تأیید قرار گرفت تا پس از 9 ماه کار کارشناسی مستمر پرونده پست های مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی و پایگاه های اورژانس خاتمه یافته و به سرانجام برسد.

گفتنی است: نشست کمیته منتخب هیات امنا  و کارشناسان مرتبط با حضور دکتر مصطفی مهرابی بهار رئیس سابق دانشگاه، دکتر محمدرضا دارابی سرپرست جدید دانشگاه، دکتر شاپور بدیعی اول معاون درمان دانشگاه، دکتر علی اکبر عابدی معاون مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع، دکتر سید جواد حسینی رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه، محسن صادق پور مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و عبداله ریحانی یساولی مدیر سرمایه انسانی،برگزار شد. 

انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان سرخس

  • PDF

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان سرخس را منصوب نمود.

به گزارش وب دا، دکتر محمد رضا دارابی در این حکم، دکتر مصطفی دلشاد متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه را به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس منصوب نموده است.

پاسخگویی شایسته به نیازها و خواسته های مردم شریف شهرستان در حوزه سلامت، ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی، درمانی و فرهنگی به منظور تحقق عدالت در سلامت، هماهنگی لازم با معاونین و مدیران دانشگاه ، تعامل مثبت و سازنده با مسئولان شهرستان و تقویت هماهنگی های برون بخشی، صیانت و ارتقاء منابع انسانی، فیزیکی و مالی شبکه و نگاه سلامت محور با اولویت پیشگیری و تسری برنامه های بهداشتی و پایش برنامه ها از جمله مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است. 

انتصاب سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام را منصوب نمود.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفی مهرابی بهار در این حکم دکتر محمد افکار متخصص طب اورژانس را با توجه به تعهد و تجارب ارزنده و موافقت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام منصوب نموده است.

در این حکم اظهار امیدواری کرد: ضمن هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مسئولین شهرستان نسبت به انجام برنامه ریزی های لازم و پیگیری مقتضی اقدام و در راستای صیانت از منابع انسانی، فیزیکی، مالی و همچنین ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی با بهره گیری از توانمندی های ارزشمند کارکنان دانشکده و تعامل مثبت و مستمر با دانشجویان موفق باشید. 

ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی عملکرد سال 95

  • PDF

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: دانشگاه در سال 1395 از مجموع 55 دستگاه اجرایی که در استان مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ به همت برنامه ریزی، تفکیک وظایف و مستند سازی فعالیت ها موفق به کسب رتبه هجدهم شد.

دکتر امیرمحمد شریف رضویان در گفت و گو با وب دا؛ در خصوص رتبه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارزیابی عملکرد سال 95 گفت: در راستای سیاست های ابلاغی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب هیات دولت، برنامه های تحول اداری مصوب شورای عالی اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری هر ساله میزان عملکرد دستگاه های مربوطه در استان توسط سازمان مدیریت استان سنجیده و مورد رتبه بندی بین دیگر دستگاه ها قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس در هر سال از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی تفاهم نامه ای که بین سازمان مدیریت و وزارت بهداشت منعقد می شود  شاخص هایی تدوین می گردد؛ که استان های مختلف بر اساس هدف گذاری هایی که در هر شاخص وجود دارد موظف به دست یابی اهداف در شاخص ها هستند.

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این شاخص ها معمولا باید در اوایل سال به دستگاه های مربوطه برسد؛ تا سازوکارهای اجرایی جهت رسیدن به اهدافی که طراحی شده صورت گیرد.این مدیریت حسب وظایف ذاتی ارزیابی عملکرد و نیز ابلاغ مسئولیت اشراف و راهبری امور مرتبط با شاخص های عمومی و اختصاصی دانشگاه این امور را رصد و پیگیری می کند.

دکتر شریف رضویان اظهار داشت: محورهای عمومی در این ارزیابی عملکرد بیشتر بر سیستم های اداری و فرآیندهای اداری مانند مسائل مالی، پشتیبانی، نیروی انسانی، فنآوری اطلاعات ، روابط عمومی و ... مربوط می شود.

وی تاکید کرد: شاخص های اختصاصی  نیز به اهداف اختصاصی مانند درمان، غذا و دارو، طب سنتی، بهداشتی، آموزشی، دانشجویی فرهنگی و پژوهش و فناوری که موجب شکل گیری این سازمان شده و بیشتر در حوزه خدمت به مردم تمرکز دارد، مربوط می شود.

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابراز داشت: در سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بین 51 دستگاه در استان در شاخص های محورهای عمومی و اختصاصی در جایگاه سی و ششم قرار گرفت؛ که به تفکیک در شاخص های عمومی رتبه بیست و ششم و در شاخص های اختصاصی رتبه سی و پنجم  را کسب کرد.

دکتر شریف رضویان تاکید کرد: در سال 1395 با برنامه ریزی که در دانشگاه انجام شد و تفکیک وظایفی که صورت گرفت؛ تصمیم جدی تری مبنی بر مستند سازی فعالیت ها اخذ شد که این توفیق را به همراه داشته است.

وی خاطر نشان کرد: در نهایت با برگزاری جلسات مختلف با معاونت ها و مدیران ستادی دانشگاه؛ برخی فرایندها اصلاح شد و عملکرد دانشگاه را در برخی شاخص ها افزایش قابل توجهی داد.

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در سال 1395 از مجموع 55 دستگاه اجرایی  که در استان مورد ارزیابی قرار گرفتند دانشگاه موفق به کسب رتبه هجدهم شد و این موفقیت به تفکیک منجر به کسب رتبه سیزدهم در شاخص های عمومی و بیست و پنجم در شاخص های اختصاصی شد.

دکتر شریف رضویان ابراز داشت: هر ساله هزار امتیاز در شاخص های عمومی و هزار امتیاز در شاخص های اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد و رتبه بندی  نهایی بر اساس جمع این شاخص ها به دست می آید که در سال 95 در شاخص های عمومی محورهای "برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت" بالاترین و "برنامه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد " ، "برنامه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری " ، " برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری" و " برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی " به ترتیب بالاترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین در شاخص های اختصاصی محورهای " غذا و دارو" بیشترین و " آموزشی " ، "درمان" ، "دانشجویی فرهنگی" ، "پژوهش و فناوری" و " طب سنتی" به ترتیب در رتبه بعدی بیشترین درصد تحقق امتیازات را به خود اختصاص دادند.

وی تاکید کرد: بیشترین افزایش امتیاز در شاخص های عمومی در بین پنج محور، می توان به "محور مدیریت سرمایه انسانی" اشاره کرد؛ که در سال 95 حدود 48 درصد افزایش عملکرد داشته است.

 مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابراز داشت: در "محور خدمات عمومی" حدود 47 درصد، "صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری" 30 درصد و "استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد" نیز حدود 27 درصد افزایش عملکرد داشته ایم که در مجموع سال 95 امتیاز دانشگاه از هزار امتیاز شاخص های عمومی به  837 امتیاز رسید.

دکتر شریف رضویان ابراز داشت: در قسمت شاخص های اختصاصی نیز بیشترین رشد امتیاز در حوزه "دانشجویی فرهنگی "  بوده است که حدود 94 درصد امتیاز به دست آمده و ارتقای بیش از 67 درصدی را نشان می دهد.

 وی بیان داشت: در حوزه غذا و دارو حدود 12 درصد، آموزشی 36 و طب سنتی حدود 32 درصد رشد امتیاز به دست آمده است.

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در مجموع محورهای اختصاصی در سال 95 از هزار امتیاز حدود 934 امتیاز به دست آورده ایم که افزایش 51 امتیازی را به نسبت سال 94 نشان می دهد.

دکتر شریف رضویان تاکید کرد: با توجه به تجربه سال قبل و هماهنگی های خوبی که بین مدیریت های دانشگاه وجود دارد، امیدوار و مصمم هستیم در سال جاری نیز موفق تر از سال گذشته در ارزشیابی عملکرد اقدام نماییم.

وی در پایان گفت: در ارزیابی عملکرد دانشگاه همه حوزه ها دخیل هستند از معاونت توسعه بعنوان متولی اصلی شاخص های عمومی و دیگر معاونت ها بعنوان متولی شاخص های اختصاصی دانشگاه گرفته تا دفتر ریاست دانشگاه ، روابط عمومی، بازرسی، امور حقوقی، کلیه مدیریت های معاونت ها، مدیریت تحول اداری و... که جای قدردانی و تشکر از همه معاونین ، مدیران ، کارشناسان و پرسنل خدوم دانشگاه دارد.