انتصاب رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی مشهد

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حکمی، رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی از مراکز زیر پوشش این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفی مهرابی بهار در این حکم،ضمن قدردانی از تلاش های دکتر احسان سلطانی در مدت زمان تصدی این مسئولیت، دکتر محمد وجدانی را به عنوان رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی طالقانی منصوب نموده است.

در این حکم آمده است، با عنایت به لزوم استفاده از ظرفیت های موجود در این مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی در جهت ارتقاء نظام سلامت استان، انتظار دارد با به کارگیری روش های نوین و همچنین جلب مشارکت بیش از پیش پزشکان مرکز، گروه های آموزشی مرتبط، کارکنان و خیرین در جهت اجرای شایسته برنامه تحول نظام سلامت و ارتقاء کیفی و کمی خدمات گام بردارید.

با توجه به پیشرفت ها و توفیقات چشمگیر چند سال اخیر مرکز در سطوح استانی و کشوری انتظار می رود با هدف گذاری هوشمندانه در راستای بهسازی و توسعه مطلوب فضاهای بیمارستانی، ارتقاء مرکز به یک مرکز جامع تروما، پوشش خدمات درمانی در منطقه شرق مشهد و با همپوشانی در بیمارستان دکتر شریعتی نهادینه کردن استانداردهای کشوری و بین المللی در خدمات بیمارستانی، استقرار روش های  نوین مدیریتی صورت گیرد. 

{jcomments on}

آخرین اخبار