انتصاب اعضای کمیته انضباط کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در احکامی جداگانه اعضای کمیته انضباط کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفی مهرابی بهار در این احکام، حسن رضایی کارشناس حقوق و دستمزد مدیریت توسعه سازمان و منابع دانشگاه، کاظم ماهی جاقرق کارشناس امور حقوقی دانشگاه، مصطفی غلامی رییس اداره انبارهای مدیریت پشتیبانی دانشگاه، دکتر رضا ایروانی معاون مدیر پشتیبانی دانشگاه، محمد رضا محمدیان کارشناس امور حقوقی، علی طبسی کاخکی معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه و محمد جواد ناصری رییس اداره حقوق و دستمزد مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی را به عنوان اعضای کمیته انضباط کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد را منصوب نموده است. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار