انتصاب دبیر شورای آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  • PDF

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دبیر شورای آمار و فناوری اطلاعات و نیز کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش وب دا، دکتر مصطفی مهرابی بهار در این حکم دکتر حامد تابش مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد را با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و نیز کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی منصوب نمود.

تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل اهداف، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی، برنامه ریزی برای مستند سازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دانشگاه و راهبری برنامه، تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرایندهای دستگاه، تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ...، راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دانشگاه و ارزیابی و رتبه بندی آن ها و مدیریت تعامل دانشگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک از جمله مواردی است که در این حکم به آن تاکید شده است. 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار