برگزاری نوزدهمین دوره آزمون پذیرش بهورزی در کاشمر

  • PDF

نوزدهمین دوره آزمون پذیرش بهورزی درشهرستان کاشمر باشرکت128 نفر داوطلب و با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان، رئیس مرکز بهداشت، مدیر آموزشگاه بهورزی شهرستان کاشمر و ناظر استانی درمحل دانشکده پرستاری کاشمر برگزار گردید.

به گزارش وب دا، دکتر محمد جواد یزدانی با اعلام این خبر گفت:  این آزمون برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در خانه های بهداشت زیر پوشش شهرستان های کاشمر و خلیل آباد، برگزارشد

وی افزود:  از مجموع 128نفر تعداد 91 نفرداوطلب شرکت کننده ازشهرستان کاشمر وتعداد37 نفر از شهرستان خلیل آباد در این آزمون شرکت کردند.

دکتر مجتبی قائمی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت کاشمر در حاشیه برگزاری این آزمون خاطر نشان کرد: بر اساس مجوزصادره از معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پذیرش بهورز درشهرستان کاشمر درسال 1396 تعداد 10 نفر بهورز زن و چهار نفربهورز مرد و برای شهرستان خلیل آباد نیز چهار نفر  است.

رئیس مرکز بهداشت کاشمر افزود: بهورزان مورد نیاز شهرستان کاشمر شامل روستاهای ایور، فرگ، رزق آباد، قراچه، پایین دره، عشرت آباد، مکی، دهمیان، زنده جان، کسرینه، محمدیه و حاجی آباد بوده است.

دکتر قائمی  با اعلام این مطلب که گزینش بهورزبصورت بومی ازروستای موردنظر انجام می شود، خاطر نشان کرد: تیم داوطلب یاب به روستاهای اعلام شده رفته وضمن اطلاع رسانی به اهالی اعضا شورا ودهیاری و مردم، نسبت به شناسایی و دعوت به ثبت نام، اقدام نموده اند.

معاون بهداشتی شهرستان کاشمر خاطر نشان کرد:پذیرفته شدگان از بین افرادی که حداقل 50 درصد نمره آزمون را کسب نمایند به مصاحبه دعوت و قبول شدگان نهایی،  تحت آموزش های تخصصی بهورزی در مرکز آموزش بهورزی شهرستان قرار می گیرند.

 

 

آخرین اخبار