تحویل موقت بیمارستان امام خمینی(ره) به شبکه بهداشت و درمان درگز

  • PDF

بیمارستان امام خمینی(ره) درگز توسط مدیریت فنی معاونت توسعه مدیریت و منابع تکمیل و به شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز تحویل داده شد.

به گزارش وب دا، دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی اظهار داشت: طبقه دوم بیمارستان امام خمینی(ره) درگز با مساحت دو هزار و 500 متر مربع که شامل 30 تخت بستری،فضای اداری، اتاق کنفرانس و بخش NICU این بیمارستان تکمیل و تحویل داده شد.

دکتر بحرینی در ادامه گفت: محل اعتبار ساخت این پروژه از طریق بنیاد برکت بوده است.

 شایان ذکر است تکمیل بیمارستان امام خمینی(ره) در قالب برنامه تحول نظام سلامت در دستور کار قرار گرفته بود و امید است گامی در جهت ارتقاء ارائه خدمات بهتر به مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از جمله شهرستانهای محروم تلقی گردد.

آخرین اخبار