افتتاح پارکینگ طبقاتی، بیمارستانی بدون خودرو

  • PDF

خودروها  به همان اندازه كه در تسهيل امور جاري بشر ياريگرند مشكل ساز و دردسرآفرين نيز هستند.

سرعت عمل در جابجايي انسان ها از دير باز آرزويي بود كه با اختراع ماشين محقق شد. با دستيابي به اين تكنولوژي و رفع موانع موجود بر سر تاخير در جريان حضور فيزيكي در مقصد، مشكلات جديدي نمايان شدند كه از آن جمله مي توان به تامين فضاي مورد نياز براي صيانت از آن در زمان بلااستفاده بودن اشاره نمود.

به گزارش وب دا، نكته اساسي در اين خصوص وجود تناقض در مكانهايي است كه لازمه‌ی آنها آرامش رواني است .ليكن با حضور انبوهي از خودروهاي متنوع و آلاينده‌هاي خروجي آن، نه تنها آرامش رواني حاصل نمي شود ،بلكه به نوعي استرس‌هاي ناشي از اين حضور، عملكرد موثر كادر درماني را كاهش می دهد.

احداث پاركينگ هاي بزرگ طبقاتي با فاصله‌اي قابل توجه از مركزيت فضاي درماني ميتواند كمك موثري به رفع اين مشكل بزرگ بنمايد.

 لذا از آنجا كه فلسفه وجودي فضاي باغ مانند مراكز درماني خاطره انگيز در تزريق روحيه نشاط و شادابي به بيماران بستري مي باشد پياده‌روي و نظاره محيطي عاري از خورو براي بيماران و همراهيان بيمارستان امام رضا (ع) مي تواند منشا بركت و تسكين آلام مردم باشد.