27.jpg - 7.07 kBمعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: توسعه برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی در جامعه و محیط‌های کاری در پیشرفت و ارتقاء سلامت و کاهش تقاضا و هزینه‌های خدمات درمانی بسیار مؤثر است.

دکتر فریبرز ثمینی در گفت‌وگو با  وب دا، اظهار کرد: سلامت تنها به موقعیت اقتصادی و اجتماعی افراد وابسته نیست، سلامت و هر آنچه که مرتبط با آن است بازتابی از وضعیت فعلی جمعیتی خاص یا گروهی از مردم، انعکاسی از موقعیت افراد و جوامع در بستر اجتماعی مربوطه و همچنین انعکاسی از وجود یا فقدان بستری صحیح و قطعی برای سلامت است.

وی افزود: نوع برخورد هر فرد با سلامتش، تا حد زیادی به میزان اطلاعات بهداشتی وی بستگی دارد و افزایش سواد بهداشتی اقشار مختلف مردم نیازمند توسعه علمی و منطقی آموزش سلامت در کشور است؛ ارتقای سلامت، در بر گیرنده سه فاکتور آموزش سلامت، حفاظت از سلامت و پیشگیری از بیماری است که بدون برنامه‌ریزی دقیق‌، هماهنگ، همزمان و برابر برای هر یک از این ۳ فاکتور نمی‌توان به ارتقاء سلامت مردم امیدی داشت.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه آموزش سلامت عاملی است که رفتارهای مخاطره‌آمیز افراد را تغییر می‌دهد، خاطرنشان کرد:  این تعریف نشانگر این مطلب است که این آموزش‌ها بیشتر به پیشگیری در امر سلامت توجه دارد، پیشرفت‌هایی که در دهه گذشته در زمینه تعریف مفهوم ارتقاء سلامت توسط متخصصان انجام گرفته، دیدگاه جدیدی را در رابطه با نقش این نوع آموزش به عنوان بخش مرکزی و اساسی جنبش‌های نوین سلامت عمومی به‌وجود آورده است و در نظریه نوین سلامت عمومی، تأثیر محیط (اجتماعی، اقتصادی و انسانی) بر سلامت مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر ثمینی تصریح کرد: آموزش سلامت باید سطح آگاهی‌های عمومی در مورد تأثیر محیط (اقتصادی، اجتماعی و انسانی) بر سلامت و یا عدم سلامت و نیز نابرابری در توزیع منابع سلامت را بالا ببرد و نکته دیگر آن که آموزش سلامت با بالا بردن سطح دانش و مهارت‌های افراد، باید به آنها کمک کند تا در مورد سلامتی خود و خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، قادر به تصمیم‌گیری شوند.

وی با ذکر این نکته که آموزش سلامت در نیازهای فردی سلامت، در قالب مرز مشترک خود با دو فاکتور دیگر ارتقای سلامت یعنی اجتناب از بیماری و پیشگیری از آن ایفای نقش کرده و بخش سلامت را در ارائه خدمات آموزش سلامت علمی، کاربردی و متکی بر شواهد و مبتنی بر جامعه توانمند می‌سازد، تأکید کرد: برای توسعه نشاط مردم نیز راهی جز توسعه علمی و روزآمد آموزش سلامت به عنوان یک رویکرد برای توانمندسازی مردم و جوامع در برخورداری از یک زندگی با کیفیت و پر نشاط وجود ندارد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: توسعه برنامه‌های آموزش سلامت در جامعه و محیط‌های کاری در پیشرفت و ارتقای سلامت و کاهش تقاضا و هزینه‌های خدمات درمانی بسیار مؤثر است، ارزیابی در زمینه استفاده از برنامه‌های آموزش سلامت در محیط‌های کاری نشان داده که آموزش سلامت در محل کار، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های بهداشتی تا سه برابر شده است.

دکتر ثمینی با تأکید بر اینکه توسعه آموزش سلامت در محل کار برای همه کارمندان و کارگران کشور نیز نیازمند توسعه و تقویت ساختار این نوع آموزش در بخش سلامت است، گفت: رسالت دیگر این نوع آموزش، برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از رسانه‌های ارتباط‌جمعی برای ارتقاء کیفیت زندگی است و رسانه‌ها هم در بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی‌های مردم در زمینه خدمات بهداشتی مؤثر و مناسب و استفاده از آنها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حمایت رسانه‌ها به عنوان یک استراتژی در مسیر ارتقاء سلامت محسوب می‌شود، افزود: حمایت رسانه‌ها در زمینه ارائه پیام‌های بهداشتی، بیان نظریه‌های مختلف و طرح مناظرات جمعی برای پیشرفت سیاست‌های سلامت و بهداشت عمومی، حائزاهمیت است؛ رسانه‌ها می‌توانند بر رفتارها و عادت‌های بهداشتی افراد، استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، فعالیت‌های حفاظت از سلامت و سیاست‌های حامی سلامت و بهداشت جامعه تأثیرگذار باشند و بی‌شک تحقق تمامی این آرمان‌ها نیازمند توجه جدی به این نوع آموزش در ساختار بخش سلامت کشور است.

اطلاعات تماس سامانه خبری وبدا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image