سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در قانون بودجه سال جاری 240 میلیارد ریال برای ساخت بیمارستان شهر گلبهار به تصویب رسیده است که پیگیری برای تخصیص آن در حال انجام است.

به گزارش وب دا، دکتر محمد وجدانی در نشست بررسی ارتقای تشکیلات بهداشت ودرمان گلبهار خاطر نشان کرد: طراحی چارت نیروی انسانی بیمارستان گلبهار نیز در حال انجام است و بر اساس برنامه ریزی قرار است 64 نیروی انسانی در گروه های مختلف به این مرکز اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه باید تمامی اقدامات در شان مردم منطقه و کاهش مشکلات حوزه بهداشت و درمان باشد تصریح کرد: طرح تفضیلی شبکه بهداشت و درمان شهر گلبهار نیز پس از طراحی به وزارت بهداشت ارسال خواهد شد تا پس از بررسی چارت نیروی انسانی توسط وزارت در قانون بودجه سال 1401 گنجانده شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: بیمارستان طالقانی نیز به زودی جنرال می شود و می تواند به عنوان مرکز معین، شهرهای گلبهار و چناران را زیر پوشش قرار دهد.

گفتنی است: در نشست بررسی ارتقای تشکیلات بهداشت ودرمان گلبهار معاونین درمان، بهداشت و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فرماندار شهرستان، مدیر شبکه بهداشت و درمان گلبهار، امام جمعه و جمعی از مدیران این شهرستان حضور داشتند.

142.jpg - 43.30 kB

143.jpg - 60.62 kB

اطلاعات تماس سامانه خبری وبدا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image