اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشیداهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه عوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در یکهزار و سی ونهمین ( 1039 )عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ آقای ابوالفضل امیر گان 39 ساله كه از بیمارستان 22 بهمن نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأييد مرگ مغزي و رضايت خانواده وی در بيمارستان منتصریه تحت عمل جراحي اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد: کبد زنده یاد ابوالفضل امیر گان در بيمارستان منتصریه به آقای  65 ساله ساکن تربت جام پيوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشيد .

وی گفت: همچنین قرنیه های مرحوم ابوالفضل امیر گان نیز  جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ارسال شد .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: قسمتي از پوست زنده یاد ابوالفضل امیر گان به بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) جهت پيوند ارسال شد .

اطلاعات تماس سامانه خبری وبدا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image