اهدا 446 میلیارد ریالی خیران سلامت به حوزه کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهدمدیرشبکه بهداشت و درمان  قوچان اظهار کرد: از ابتدای امسال، خیرین سلامت بیش از دو میلیارد ریال به مجمع خیرین سلامت این شهرستان کمک نموده اند.

دکتر فرشیدفتحی مقدم ضمن تقدیراز خیرین سلامت خاطر نشان کرد: این مبالغ بر اساس اولویت بندی های شبکه بهداشت و درمان قوچان هزینه خواهد شد.

وی افزود : شماره حسابهای 262272519 (جهت پروژه شیمی درمانی) –262273378(پروژه های مرکز بهداشت ) و 262271722(پروژه دیالیز ) نزد بانک رفاه متعلق به مجمع خیرین سلامت شهرستان قوچان آماده دریافت کمک های خیرین شهرستان می باشد.

خبرنگار: عسکر حاتمی 

اطلاعات تماس سامانه خبری وبدا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image