سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در شهرستان فریمان، از پایگاه های اورژانس 115 جاده ای و شهری این شهرستان بازدید و روند خدمات رسانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

به گزارش وب دا، دکتر یزدانی در این بازدید در پایگاه های اورژانس جاده ای سنگ بست،فرهادگرد و نوروزآباد و همچنین پایگاه اورژانس 115 شهری شهرستان فریمان حضور یافت و ضمن گفتگو با پرسنل مستقر در این پایگاه ها در جریان روند ارائه خدمات و همچنین مشکلات و چالش های موجود قرار گرفت.

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان از محل پیشنهادی جهت ساخت پایگاه دوم اورژانس 115 شهری بازدید و نکات فنی و توصیه های لازم را در این خصوص بیان نمود.

وی در ادامه با توجه به درخواست شهرستان مبنی بر فعال سازی پایگاه اورژانس جاده ای محور کلاته منار به اتفاق مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان و کارشناسان مدیریت فوریتها از این محور بازدید کرد.

گفتنی است این محور راه ارتباطی بین شهرستان فریمان و شهرستانهای باخرز و تربت حیدریه می باشد.

0013.jpg - 32.83 kB

0014.jpg - 33.57 kB

خبرنگار: موسوی

اطلاعات تماس سامانه خبری وبدا

Image
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان قرشی
کد پستی :۹۱۷۷۸۹۹۱۹۱
نمابر: ۳۸۴۳۶۸۲۷ ۰۵۱
رایانامه :webda@mums.ac.ir
سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۲۱۹۱
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image