نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشد سطح کیفی خدمات در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 297
بازسازی و نوسازی 13 هزار متر مربع از فضای بیمارستان قائم(عج) مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 446
ساخت بیمارستان شهید هاشمی نژاد،اولویت نخست دانشگاه در حوزه عمران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 462
استاندار خراسان رضوی، افزایش ۳۰ درصدی تعداد تخت های بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 390
اجرای 150 پروژه بهداشتی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 366
بهره برداری از مجتمع آموزشی، بهداشتی، درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1813
با حضور وزیر بهداشت، افتتاح 160 پروژه در مناطق زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 507
کلینیک ویژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد تا پایان سال به بهره برداری می رسد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 380
افتتاح دپارتمان فوق تخصصی در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا نوشته شده توسط محمد حقیق 489
پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با محوریت اقتصاد مقاومتی اجرا می شود نوشته شده توسط 114 363

آخرین اخبار