نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
رشد سطح کیفی خدمات در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 333
بازسازی و نوسازی 13 هزار متر مربع از فضای بیمارستان قائم(عج) مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 505
ساخت بیمارستان شهید هاشمی نژاد،اولویت نخست دانشگاه در حوزه عمران نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 565
استاندار خراسان رضوی، افزایش ۳۰ درصدی تعداد تخت های بیمارستانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 456
اجرای 150 پروژه بهداشتی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 424
بهره برداری از مجتمع آموزشی، بهداشتی، درمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 3227
با حضور وزیر بهداشت، افتتاح 160 پروژه در مناطق زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 573
کلینیک ویژه بیمارستان شهید هاشمی نژاد تا پایان سال به بهره برداری می رسد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 436
افتتاح دپارتمان فوق تخصصی در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا نوشته شده توسط محمد حقیق 534
پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با محوریت اقتصاد مقاومتی اجرا می شود نوشته شده توسط 114 435

آخرین اخبار