نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بهره برداری از طرح بازسازی بلوک زنان بیمارستان شهید کامیاب مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 599
تا پایان دولت یازدهم، 21 هزار تخت بیمارستانی جدید در کشور ایجاد می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 535
وزیر بهداشت: یازده میلیون حاشیه نشین کشور زیر پوشش خدمات نوین سلامت قرار گرفتند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 448
آغاز ساخت بیمارستان 540 تختخوابی در حاشیه شهر مشهد مقدس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 854
ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی در حاشیه شهر مشهد مقدس آغاز می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 542
لزوم تسریع در عملیات اجرایی پروژه ی بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 269
اجرای طرح ساماندهی فضای فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 749
بازدید معاون توسعه از پروژه های عمرانی در حال ساخت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 572
اجرای 405 طرح بهداشتی درمانی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 540
آغاز عملیات ساخت 16 پروژه عمرانی در حوزه بهداشت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 447