نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
امسال 5 پروژه بیمارستان جدید به بهره برداری خواهد رسید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 720
رادیولوژی دیجیتال بیمارستان ۲۲ بهمن خواف به بهره برداری رسید نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 516
احیای دو میلیون و 500 هزار مترمربع فضای بیمارستانی در طرح هتلینگ بیمارستان ها نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 533
آغاز ساخت مرکز جامع خدمات سلامت روستایی در شهرستان قوچان نوشته شده توسط مریم مومن نژاد 519
بهره برداری از طرح بازسازی بلوک زنان بیمارستان شهید کامیاب مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 716
تا پایان دولت یازدهم، 21 هزار تخت بیمارستانی جدید در کشور ایجاد می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 612
وزیر بهداشت: یازده میلیون حاشیه نشین کشور زیر پوشش خدمات نوین سلامت قرار گرفتند نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 533
آغاز ساخت بیمارستان 540 تختخوابی در حاشیه شهر مشهد مقدس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 952
ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی در حاشیه شهر مشهد مقدس آغاز می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 612
لزوم تسریع در عملیات اجرایی پروژه ی بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 307