نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
اجرای طرح ساماندهی فضای فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 850
بازدید معاون توسعه از پروژه های عمرانی در حال ساخت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 673
اجرای 405 طرح بهداشتی درمانی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 646
آغاز عملیات ساخت 16 پروژه عمرانی در حوزه بهداشت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 544
تحویل دستگاه جدید چیلر مجتمع رفاهی گهرباران نوشته شده توسط هدی نداف 293
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان امام خمینی (ره) درگز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 867
پیشرفت 81 درصدی ساخت کلینیک ویژه بیمارستان لقمان حکیم سرخس نوشته شده توسط هدی نداف 587
آغاز ساخت مرکز جامع خدمات سلامت شهری در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 935
اجرای پروژه مرکز جامع خدمات سلامت نورآباد شاندیز- طرقبه نوشته شده توسط هدی نداف 749
مرکز جامع خدمات سلامت و سه پانسیون پزشک در بردسکن ساخته می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 282