نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحویل دستگاه جدید چیلر مجتمع رفاهی گهرباران نوشته شده توسط هدی نداف 249
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان امام خمینی (ره) درگز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 779
پیشرفت 81 درصدی ساخت کلینیک ویژه بیمارستان لقمان حکیم سرخس نوشته شده توسط هدی نداف 502
آغاز ساخت مرکز جامع خدمات سلامت شهری در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 821
اجرای پروژه مرکز جامع خدمات سلامت نورآباد شاندیز- طرقبه نوشته شده توسط هدی نداف 663
مرکز جامع خدمات سلامت و سه پانسیون پزشک در بردسکن ساخته می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 242
تحویل موقت بیمارستان امام خمینی(ره) به شبکه بهداشت و درمان درگز نوشته شده توسط پورکياني 547
بازدید دکتر مهرابی بهار از پروژه توسعه مجتمع اقامتی گهرباران نوشته شده توسط 114 948
اجرای 405 پروژه بهداشتی و درمانی در واحدهای زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط هدی نداف 563
اجرای طرح بازسازی 25 هزار متر مربع از فضای درمانی بیمارستان قائم(عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 690