نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحویل موقت بیمارستان امام خمینی(ره) به شبکه بهداشت و درمان درگز نوشته شده توسط پورکياني 609
بازدید دکتر مهرابی بهار از پروژه توسعه مجتمع اقامتی گهرباران نوشته شده توسط 114 1048
اجرای 405 پروژه بهداشتی و درمانی در واحدهای زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط هدی نداف 631
اجرای طرح بازسازی 25 هزار متر مربع از فضای درمانی بیمارستان قائم(عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 789
ساختمان مرکز مدیریت بحران و فوریت های پزشکی دانشگاه تا پایان سال به بهره برداری می رسد(فیلم) نوشته شده توسط مهدی رسولی 901
تدوین و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 797
با حضور معاون بهداشت، افتتاح مرکز بهداشتی درمانی روستایی کندکلی سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 744
با حضور وزیر بهداشت، افتتاح دی کلینیک تخصصی شهرستان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 876
بازدید استاندار خراسان رضوی از طرح های در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 807
اجرای طرح ساماندهی پارکینگ بیمارستان قائم(عج) مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 870