نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آغاز عملیات ساخت 16 پروژه عمرانی در حوزه بهداشت شهرستان کاشمر نوشته شده توسط امیر افشار 726
تحویل دستگاه جدید چیلر مجتمع رفاهی گهرباران نوشته شده توسط هدی نداف 377
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان امام خمینی (ره) درگز نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1007
پیشرفت 81 درصدی ساخت کلینیک ویژه بیمارستان لقمان حکیم سرخس نوشته شده توسط هدی نداف 734
آغاز ساخت مرکز جامع خدمات سلامت شهری در مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 1124
اجرای پروژه مرکز جامع خدمات سلامت نورآباد شاندیز- طرقبه نوشته شده توسط هدی نداف 884
مرکز جامع خدمات سلامت و سه پانسیون پزشک در بردسکن ساخته می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 383
تحویل موقت بیمارستان امام خمینی(ره) به شبکه بهداشت و درمان درگز نوشته شده توسط پورکياني 731
بازدید دکتر مهرابی بهار از پروژه توسعه مجتمع اقامتی گهرباران نوشته شده توسط 114 1224
اجرای 405 پروژه بهداشتی و درمانی در واحدهای زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط هدی نداف 717

آخرین اخبار