نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تحویل موقت بیمارستان امام خمینی(ره) به شبکه بهداشت و درمان درگز نوشته شده توسط پورکياني 672
بازدید دکتر مهرابی بهار از پروژه توسعه مجتمع اقامتی گهرباران نوشته شده توسط 114 1143
اجرای 405 پروژه بهداشتی و درمانی در واحدهای زیر پوشش دانشگاه نوشته شده توسط هدی نداف 676
اجرای طرح بازسازی 25 هزار متر مربع از فضای درمانی بیمارستان قائم(عج) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 883
ساختمان مرکز مدیریت بحران و فوریت های پزشکی دانشگاه تا پایان سال به بهره برداری می رسد(فیلم) نوشته شده توسط مهدی رسولی 1013
تدوین و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط هدی نداف 896
با حضور معاون بهداشت، افتتاح مرکز بهداشتی درمانی روستایی کندکلی سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 817
با حضور وزیر بهداشت، افتتاح دی کلینیک تخصصی شهرستان سرخس نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 963
بازدید استاندار خراسان رضوی از طرح های در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 897
اجرای طرح ساماندهی پارکینگ بیمارستان قائم(عج) مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 986