نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
قدردانی بنیاد شهید از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 360
بازدید مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت از بیمارستان حضرت زهرا(س) فریمان نوشته شده توسط موسوی 505
الحاق گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات به مدیریت نوسازی و تحول نوشته شده توسط احمد زاده 415
افزایش تخت های اورژانس بیمارستان طالقانی در آینده نزدیک نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 217
دانشگاه تعهد خود را در خصوص نیروهای شرکتی به روز انجام داده است نوشته شده توسط 114 591
برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 274
حجم بدهی کنونی بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکی مشهد 650 میلیارد تومان است نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 209
آتش سوزی در بخشی از آشپزخانه بیمارستان قائم بدون هیچ خسارتی مهار شد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 575
نصب و راه اندازی یک دستگاه وب کیوسک در مرکز بهداشت ثامن نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 260
توسعه و احداث 320 هزار متر مربع طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 159