نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ارتقاء ایمیل سرور دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جدیدترین نسخه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 58
کسب رتبه برتر گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشته شده توسط احمد زاده 183
برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 46
اطلاعیه معاونت توسعه در خصوص حق ماموریت اساتید بازنشسته نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 359
تمامی اقدامات مدیریت بودجه دانشگاه بر اساس برنامه عملیاتی پیش می رود نوشته شده توسط 114 124
طلب 566 میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سازمان های بیمه گر نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 251
استاندار خراسان رضوی؛ رشد 26 درصدی تخت های بیمارستانی در خراسان رضوی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 113
برای نخستین بار؛ نصب و راه اندازی دستگاه وب کیوسک در مرکز بهداشت دانش آموز مشهد نوشته شده توسط 114 290
دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از دانشگاه های برتر در اجرای برنامه عملیاتی نوشته شده توسط 114 320
افزوده شدن 37 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 264