نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
وزیر بهداشت، دولت به توسعه خدمات در مناطق محروم نگاه ویژه ای دارد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 444
برگزاری نشست مشترک کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 82
با حضور استاندار، بهره برداری از پروژه های سلامت محور شهرستان کلات نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 137
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی ابن سینا و همراه سرا بیمارستان امام رضا(ع) نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 574
استقرار بخش های مختلف دانشکده داروسازی در ساختمان جدید نوشته شده توسط 114 301
حرکت از کارگزيني به سمت مديريت منابع انساني در بيمارستان امام رضا (ع) نوشته شده توسط محسن فراهی 139
ارائه دست آوردهای کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به وزارت بهداشت و استانداری نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 144
تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در روزهای سرد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 172
بیمارستان تخصصی کودکان اکبر نیمه اول اسفند افتتاح می شود نوشته شده توسط 114 815
افتتاح هزار و ۱۰۰ تخت بیمارستانی تا پایان سال در استان نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 173