نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انجام پژوهش کاربردی در خصوص بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی نوشته شده توسط ظریف 33
تقدیر معاون درمان دانشگاه از گروه مهندسی سازمان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری نوشته شده توسط ظریف 82
بررسی ساختار و فرآیندهای سازمانی از نظر مطابقت با شاخص‏های اسلامی نوشته شده توسط ظریف 50
با حضور وزیر بهداشت، افتتاح 160 پروژه عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 452
برگزاری کمیته تخصصی مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه نوشته شده توسط احمد زاده 324
برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی مدیران سرمایه انسانی دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب 9 کشور نوشته شده توسط احمد زاده 251
انجام پژوهش کاربردی در خصوص آسیب شناسی سازمانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط ظریف 156
برگزاری پنجمین نشست کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 226
دانشگاه علوم پزشکی مشهد جایگاه بسیار خوبی در حوزه آمار دارد نوشته شده توسط 114 108
قدردانی بنیاد شهید از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 441