نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ایجاد زیر ساخت پرونده الکترونیک سلامت از برنامه های اولویت دار مدیریت آمار و فناوری دانشگاه نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 19
عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در فصل بهار نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 123
دانشگاه علوم پزشکی مشهد سازمان برتر در حوزه عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 72
کسب رتبه برتر کمیته نظام پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 71
برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی مدیران بیمارستانی نوشته شده توسط احمد زاده 101
56درصد هتلینگ بخش های بیمارستان قائم(عج) انجام شده است نوشته شده توسط 114 91
رییس دانشگاه، سیستم ارجاع الکترونیک یکی از راههای مهم برای صرفه جویی در هزینه هاست نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 113
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان شریعتی نوشته شده توسط علیزاده 114
بازدید از دانشکده داروسازی در راستای اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه‌ (ASIC) نوشته شده توسط ظریف 88
تاکید بر انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه سال جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 122

آخرین اخبار