نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، میزبان نشست مدیران و کارشناسان بودجه قطب 9 کشور نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 57
بازنگری چارت تشکیلاتی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط ظریف 139
عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در دولت تدبیر و امید 1 نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 79
رونمایی از مجموعه کتب تخصصی توجیهی بدو خدمت پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 192
مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، آموزش و تربیت نیروی انسانی بر اساس نیاز هر منطقه انجام می شود نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 120
بررسی عملکرد کمیته مهندسی مشاغل دانشگاه توسط نمایندگان وزارت بهداشت نوشته شده توسط ظریف 73
نشست کارگروه تخصصی معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشکده و دانشگاه‌های علوم پزشکی گروه 9 کشور نوشته شده توسط ظریف 75
جایزه تعالی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط احمد زاده 92
پایان برگزاری کمیته‌های فرعی مهندسی مشاغل دانشگاه نوشته شده توسط ظریف 67
فراخوان ارسال چکیده مقالات و پژوهش های مرتبط با منابع انسانی نوشته شده توسط سردبيرخبروب دا 89

آخرین اخبار