117 پروژه بهداشتی به زودی به بهره برداری خواهد رسید

  • PDF

مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: : در حوزه بهداشت؛ 85 درصد پروژه ها با موفقيت پيش رفته و خانه ها و مراكز بهداشتي بسياري به بهره برداري رسيده  است؛ در این حوزه از مجموع 405 پروژه دوره اي؛ 117 پروژه آماده بهره برداري در هفته آینده است.

مهندس رحیمی در گفت و گوی تفضیلی با وب دا؛ در خصوص پروژه ها و اقدامات صورت گرفته در این مدیریت طی سالهای گذشته گفت: رويكرد حوزه عمران، شناسايي وضع موجود پروژه هاي دانشگاه بوده است؛ به نحوي كه پروژه هاي نيمه كاره زيادي در اين بين آغاز و عمده اش به دليل كمبود اعتبارات متوقف مانده بود.

 وی ادامه داد: در این حوزه با حضور دولت يازدهم پروژه هاي زير 70 و 80 درصد از دور اعتبار خارج شدند و این در حالی بود؛ که عمده پروژه هاي دانشگاه از جمله دانشكده داروسازي و بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع) تنها رشدي بین 10 تا 40 درصد داشتند.

مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود:با پيگيري معاون توسعه دانشگاه، عمده پروژه ها در شاخه هاي مختلف دانشگاه از جمله درمان، آموزش، بهداشت، فرهنگی و دانشجويي و پژوهش شناسايي و اقدام به بررسي و جذب اعتبارات بر این مبنا شد.

مهندس رحیمی گفت: در حوزه درمان بيمارستان 610 امام رضا (ع) با پيشرفت 40 درصد، بيمارستان های اكبر، باخرز و فریمان هر کدام با پیشرفت 70 درصد، ساخت بيمارستان خليل آباد و تكميل و توسعه بيمارستان درگز در دستور كار قرار گرفت.

 وی ادامه داد: با پيگيري هاي معاونت توسعه، منابع مالي پروژه های مد نظر تامين و بعد از يك بازه زماني اجراي سريع اين پروژه ها در دستور كار قرار داده شد.

مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد:در قسمت آموزشي؛ ساخت دانشكده داروسازي و دانشكده طب سنتي، تكميل بازسازی دانشكده پزشكي و توسعه و تكميل دانشكده دندان پزشكي در دستور كار معاونت توسعه قرار گرفت.

مهندس رحیمی اظهار داشت: در حوزه بهداشت؛ مركز آموزش مراقبت هاي اوليه بهداشتي، خانه ها و مراكز بهداشتي متعدد به مرحله بهره برداري رسيد و در حال خدمت دهي به مردم است.

وی تاکید کرد: كيفيت بالاي ساخت بيمارستان 610 امام رضا(ع) موجب رضايت بسيار ریيس جمهور در آئين افتتاح اين بيمارستان شد و اين امر موجب افتخار است كه ریيس جمهور در خصوص حوزه كاري كه در تخصص دانشگاه نيست؛ يعني ساختمان سازي، بر كمتر ديده شدن پروژه هايي با اين كيفيت اشاره كند.

مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: در این میان افتتاح بيمارستان فريمان بعد ازسال ها و بهره برداري بيمارستان باخرز در هفته آينده از خبرهای خوش حوزه معاونت توسعه است.

مهندس رحیمی  یادآور شد: در حوزه آموزش؛ بهره برداري از دانشكده های داروسازي و طب سنتي  و همچنين تكميل و بهسازي دانشكده پزشكي به سرانجام رسيده است.

وی اضافه کرد: در حوزه بهداشت؛ 85 درصد پروژه ها با موفقيت پيش رفته و خانه ها و مراكز بهداشتي بسياري به بهره برداري رسيده اند. در این حوزه از مجموع 405 پروژه دوره اي؛ 117 پروژه آماده بهره برداري در هفته آينده است.

مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: ساخت كلينيك هاي ويژه، مراكز غربالگري و شيمي درماني، اورژانس ها، بلوك هاي زايماني و تخت هاي ويژه در قالب پروژه های طرح تحول نظام سلامت از سوي وزير بهداشت تعريف شد؛ كه از 15 بلوك زايمان 12 بلوك بهره برداري و سه بلوك باقي مانده ظرف چند ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

مهندس رحیمی خاطر نشان کرد: این در حالی است؛ که اورژانس طالقاني اكنون به بهره برداري رسيده است و دو اورژانس ديگر نيز در دست اقدام جهت بهره برداری است.

وی بیان داشت: طی سال های اخیر بيش از 120 تخت ويژه توسط دانشگاه به بهره برداري و بيمارستان هاي طالقاني و قائم(عج) با ارتقاي هتلينگ بيمارستاني همراه بوده است؛ كه اكنون وضعيت مناسب سرمايش، گرمايش، ساختمان سازي و ... در این بیمارستان ها در شرايط بسيار مطلوبي قرار دارد.

مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: هتلينگ بيمارستان هاي اميد، امدادي، طالقاني، قائم(عج)، شريعتي و ام البنين(س) در برنامه تحول نظام سلامت به خوبي اجرايي و مردم در بيمارستان قائم(عج) كيفيت معماري اين بيمارستان را مشاهده می کنند.

مهندس رحیمی تصریح کرد: به تعداد تخت هاي بيمارستان قائم(عج) در اين مدت 200 عدد افزوده شده است و ديگر تخت بیماری در راهروهاي بيمارستان مشاهده نمي شود.

وی ادامه داد: در این مسیر تكميل بيمارستان هاشمي نژاد با 320 تخت در دست اقدام است و اتاق هاي عمل اين بيمارستان به بيش از 14 اتاق افزايش پيدا خواهد كرد.

مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابراز داشت: در حال حاضر برنامه جامع مطالعاتي  شهر مشهد تعریف و با همكاري ديگر ارگان هاي شهري در چند نقطه شهر پروژه هايي در نظر گرفته شده است.

مهندس رحیمی ابرازداشت: طبق اين برنامه در ابتداي جاده سرخس در شمال شرق مشهد و در اراضي زكريا در جنوب شهر مشهد دو بیمارستان ساخته می شود؛ كه اميدواريم ظرف چند ماه ديگر با منابعي كه ديده شده است بتوانيم عملیات اجرایی زنجيره درماني شهر مشهد را ايجاد كنيم.

وی تاکید داشت: ارتقاي هتلينگ بيمارستان هاي شهر مشهد در سه مرحله و در ابتدا به مبلغ 25 ميليارد تومان براي كلیه بيمارستان ها و 27 ميليارد تومان مختص بيمارستان قائم(عج) انجام شد.

مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: جهت ساخت بيمارستان امام رضا(ع) ظرف دو سال گذشته حدود 140 ميليارد تومان اعتبار هزینه شده است و طي اين چند سال هزار و 500 تخت در دست احداث بوده است؛ كه از این تعداد هزار تخت اكنون به مجموعه دانشگاه افزوده شده است.

 

باتشکر از حسن توجه شما به پایگاه خبری وبدا، خواهشمند است نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در مورد متن منتشر شده ارسال فرمایید.
پیام های ارسالی پس از بررسی منتشرخواهد شد.


آخرین اخبار